Alle emner

Forbrugeraftaler

En forbrugeraftale er en aftale, der indgås mellem en virksomhed og en person, som handler uden for sit erhverv som almindelig forbruger. Der gælder en række særlige beskyttende regler, når en forbruger indgår aftaler.

 • Fortrydelse

  Det er vigtigt, at webshops oplyser forbrugerne om deres fortrydelsesret. Ellers mister virksomheden nogle af sine rettigheder over for forbrugeren.

  Læs: Fortrydelse

 • Opsigelse

  Virksomheder har mulighed for at binde forbrugere i maksimalt seks måneder, og det skal være lige så nemt at opsige en aftale som at indgå den.

  Læs: Opsigelse

 • Tilbagebetaling

  I flere situationer har forbrugere krav på at få beløb tilbagebetalt. Det kan både være fra virksomheden, de har handlet hos, eller fra deres bank.

  Læs: Tilbagebetaling

 • Urimelige aftalevilkår

  Nogle aftalevilkår kan stille forbrugeren i en så dårlig position, at de skal tilsidesættes efter aftalelovens regler om urimelige aftalevilkår.

  Læs: Urimelige aftalevilkår

 • Oplysningspligter

  En webshop skal, inden et køb, stille en række oplysninger og muligheder til rådighed for forbrugerne på en klar og forståelig måde.

  Læs: Oplysningspligter

 • Ændringer i aftaler uden forbrugerens accept

  Aftaler er bindende både for forbrugere og virksomheder. Derfor skal virksomheden som udgangspunkt have forbrugerens accept, før virksomheden kan ændre aftalen.

  Læs: Ændringer i aftaler uden forbrugerens accept

 • Aftaleindgåelse

  En aftale indgås ved, at to parter bliver enige om at forpligte sig over for hinanden. Det sker ved, at den ene part afgiver et tilbud og den anden accepterer dette tilbud. Uden udveksling af tilbud og accept, er der ikke opstået en aftale.

  Læs: Aftaleindgåelse

Lovgivning og høringssvar

Her finder du henvisninger til relevant lovgivning og udvalgte høringssvar fra Forbrugerombudsmanden.

Gå til Lovgivning og høringssvar

Kontakt

Både som forbruger og virksomhed er du velkommen til at kontakte os ved at benytte vores kontaktformularer.

Se kontaktoplysninger