Publikationer

Retningslinjer og vejledninger

Her kan du finde vores retningslinjer og vejledninger. Retningslinjerne er forhandlede med brancheorganisationer, Forbrugerrådet TÆNK og andre relevante aktører og er udtryk for god skik. Vejledningerne forklarer, hvordan Forbrugerombudsmanden fortolker de love, der hører under institutionens tilsyn.

Forbrugerombudsmanden lægger stor vægt på forebyggende information og vejledning om markedsføringsloven til de erhvervsdrivende ved løbende at udarbejde retningslinjer og vejledninger i samarbejde med erhvervs- og forbrugerorganisationer.

Retningslinjer og vejledninger indeholder en fortolkning af de regler, der gælder på forskellige områder.

For guidelines in English, please go to Consumer Ombudsman