Uanset om du er forbruger eller erhvervsdrivende kan du henvende dig, hvis du uanmodet har modtaget henvendelser via mail eller sms.

Det er spam, når du elektronisk modtager henvendelser med reklame eller markedsføring fra virksomheder, som du ikke har givet tilladelse til at kontakte dig. Der er tale om spam (i lovens forstand), hvis:

  • Henvendelsen er udsendt af en virksomhed
  • Du har ikke sagt ja tak til at modtage beskeder fra virksomheden
  • Henvendelsen indeholder markedsføring eller reklame

Læs om reglerne for spam >

Er afsenderen registreret i Danmark eller udlandet?

Det er ikke altid til at se, hvor afsenderen af en mail kommer fra. Udenlandske firmaer kan godt sende via en dk-adresse og adresser, der ender med .com kan ligeledes være skrevet på dansk. Derfor skal du finde ud af om domænenavnet er registreret i Danmark eller udlandet. Domænenavnet er den del af mailadressen, der står efter snabel-a. 

Send din klage

Hvis din klage vedrører mail, sms, mms, fax mv. skal du videresende reklamerne direkte til os. Du vil derefter modtage et autosvar, hvori du finder et link til en klageformular. Her kan du uddybe din klage og sende os de oplysninger vi har brug for, for at kunne behandle din klage. I klageformularen kan du kun klage over én virksomhed ad gangen. 

  • Hvis afsenderen er registreret i Danmark skal du sende reklamerne til dansk@spamklage.dk
  • Hvis afsenderen er registreret i udlandet skal du sende reklamerne til int@spamklage.dk  

Bemærk at det ikke er muligt at sende e-mails over 3 MB. Hvis din e-mail fylder mere end 3 MB, skal filen komprimeres til mindre MB, før den kan sendes.

Hvis du vælger at kontakte Forbrugerombudsmanden, skal du være opmærksom på, at dine oplysninger registreres i vores IT-system. Det betyder, at du har nogle rettigheder i forbindelse med vores sagsbehandling. Du kan læse mere om dine rettigheder her: Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik

Det kan du ikke klage over

Du kan ikke klage over virus. Mange oplever desuden at få henvendelser fra personer, der udgiver sig for at være fra fx SKAT eller Visa. Disse henvendelser vil ofte forsøge at lokke personlige oplysninger som kontonummer eller cpr-nummer ud af modtageren. Modtager du sådanne henvendelser, skal du henvende dig til politiet, da der i de fleste tilfælde vil være tale om bedrageri. Det samme gælder de såkaldte Nigeria-breve.  

Hvad sker der med din klage?

Medarbejdere hos Forbrugerombudsmanden gennemgår løbende spampostkasserne med henblik på at tage sager op. Af ressourcemæssige årsager har vi ikke mulighed for at tage alle sager op til behandling. De klager, vi modtager, giver os imidlertid meget bedre muligheder for at gribe ind over for de groveste tilfælde. Vi kan desværre ikke give alle klagere et individuelt svar. Når vi modtager klager over en virksomhed vil vi ud fra en konkret vurdering tage stilling til, om Forbrugerombudsmanden vil indgive politianmeldelse med henblik på at få virksomheden idømt en bøde.

Læs om politianmeldte virksomheder i vores pressemeddelelser >
Læs om Forbrugerombudsmandens sager >
Læs om spam og reklamer på forbrug.dk >

 

Kunne du bruge siden?