Skip navigation

Om Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med, at virksomheder overholder markedsføringsloven og anden forbrugerbeskyttende lovgivning.

Gå til Hvem er vi

02. marts 2016

Hos Forbrugerombudsmanden arbejder vi primært ud fra hensynet til forbrugerne i vores tilsyn med markedsføringsloven og anden forbrugerbeskyttende lovgivning.

Gå til Medarbejdere

30. marts 2017

Nedenfor finder du en liste over medarbejdere hos Forbrugerombudsmanden.

Gå til Strategi og vision

02. marts 2016

Forbrugerombudsmanden arbejder på at fremme forbrugernes kendskab til deres rettigheder, samt styrke indsatsen over for virksomheder, der ikke overholder loven.

Gå til Internationalt samarbejde

02. marts 2016

Forbrugerombudsmanden prioriterer internationale samarbejdsrelationer højt. Det er en vigtig inspirationskilde at udveksle erfaringer og oplysninger med kollegaer i andre lande.

Gå til Forbrugerombudsmandens årsberetninger

31. august 2017

Årsberetningerne giver dig et indblik i, hvad Forbrugerombudsmanden har beskæftiget sig med i de forskellige år, herunder større projekter og afsluttede sager. Som noget nyt har vi i 2016 tilføjet et afsnit om Forbrugerombudsmandens organisation og økonomi.

Gå til Særlige indsatsområder

18. oktober 2018

Her kan du se, hvilke indsatsområder Forbrugerombudsmanden har særligt fokus på:

Gå til Whistleblowerordning under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Forbrugerombudsmandens nuværende og tidligere ansatte samt samarbejdspartnere kan benytte sig af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens whistleblowerordning.