Om os

Whistleblowerordning under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Forbrugerombudsmandens nuværende og tidligere ansatte samt samarbejdspartnere kan benytte sig af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens whistleblowerordning.

Forbrugerombudsmanden er en uafhængig tilsynsmyndighed. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Forbrugerombudsmanden, og styrelsens whistleblowerordning omfatter også medarbejdere, der er ansat i Forbrugerombudsmandens sekretariat.

Du kan foretage indberetning under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens whistleblowerordning, hvis du er nuværende eller tidligere ansat hos Forbrugerombudsmanden, er samarbejdspartner eller medarbejder hos en samarbejdspartner, eller har været i betragtning til en stilling i sekretariatet, i det omfang indberetningen vedrører oplysninger, der er erhvervet i forbindelse med ansættelsesprocessen eller andre førkontraktuelle forhandlinger.

Læs mere om whistleblowerordningen i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på kfst.dk