Alle emner

Betalinger

Her kan du finde hjælp til at forstå de forbrugerbeskyttende regler i betalingsloven, og hvad der er god markedsføringsskik og god erhvervsskik i forhold til en række spørgsmål i relation til betalinger.

 • Udbetaling af gavekort og andre værdibeviser

  Elektroniske penge samt betalte point og klip indestående på en elektronisk tjeneste, såsom gavekort eller klippekort, kan kræves udbetalt efter reglerne i betalingslovens § 96.

  Læs: Udbetaling af gavekort og andre værdibeviser

 • Indsigelser mod betalinger

  Ifølge betalingsloven skal udbydere af betalingstjenester som for eksempel banker tilbagebetale penge trukket fra forbrugeres konti i bestemte situationer.

  Læs: Indsigelser mod betalinger

 • Kontantreglen

  Kontantreglen har til formål at hindre diskrimination af kontantkunder, og der må derfor ikke opstilles betalingshindringer, der alene gælder for kontantkunderne.

  Læs: Kontantreglen

 • Registrering af betalingskort

  Virksomheder kan tilbyde at gemme forbrugers betalingsdata for at gøre det nemmere for forbrugeren at købe varer hos virksomheden fremover. På den måde undgår forbrugeren at skulle indtaste alle kortdata hver gang.

  Læs: Registrering af betalingskort

 • Betalingsservice og andre betalingsaftaler

  Flere og flere betalinger bliver trukket automatisk på forbrugernes konti. Det kan være løbende betalinger for en indgået aftale om f.eks. mobiltelefoni, forsikringer, fitness og meget mere.

  Læs: Betalingsservice og andre betalingsaftaler

 • Brug af oplysninger om betalinger

  Med indførelse af betalingsloven, der trådte i kraft den 1. januar 2018, blev det generelle forbud mod behandling af betalingsoplysninger i den tidligere gældende betalingstjenestelov ændret.

  Læs: Brug af oplysninger om betalinger

 • Reservation af beløb på konto

  Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse skal betalingsmodtageren have en saglig og rimelig grund til at foretage en reservation af beløb, og aftalen om reservationen må ikke være urimelig.

  Læs: Reservation af beløb på konto

 • Forudbetalinger

  Som udgangspunkt skal en vare være overleveret til et fragtfirma eller udleveret til forbrugeren, før en virksomhed må trække betalingen fra forbrugerens konto.

  Læs: Forudbetalinger

 • Betalinger uden samtykke

  En betalingstransaktion er kun autoriseret, hvis forbrugeren har givet sit samtykke til at gennemføre betalingen. Hvis forbrugeren ikke har givet samtykket, er betalingerne uautoriserede.

  Læs: Betalinger uden samtykke

 • Spærring af betalingstjenester

  Forbrugerombudsmanden behandler også sager, der vedrører spærring af betalingstjenester.

  Læs: Spærring af betalingstjenester

 • Gebyrer

  Et gebyr må ikke være urimeligt højt i forhold til den ydelse, som gebyret dækker over.

  Læs: Gebyrer

Lovgivning og høringssvar

Her finder du henvisninger til relevant lovgivning og udvalgte høringssvar fra Forbrugerombudsmanden.

Gå til Lovgivning og høringssvar

Kontakt

Både som forbruger og virksomhed er du velkommen til at kontakte os ved at benytte vores kontaktformularer.

Se kontaktoplysninger