Skip navigation

Internationalt samarbejde

Forbrugerombudsmanden prioriterer internationale samarbejdsrelationer højt. Det er en vigtig inspirationskilde at udveksle erfaringer og oplysninger med kollegaer i andre lande.

Nordisk samarbejde

Den danske forbrugerombudsmand arbejder tæt sammen med sine nordiske kolleger om at koordinere praksis og skabe ens vilkår for virksomheder, der agerer på det nordiske marked. Det sker blandt andet ved at udarbejde fælles vejledninger for markedsføring i Skandinavien, Finland, Island og på Færøerne.

EU

Flere og flere regler på det forbrugerpolitiske område gælder i hele EU. Forbrugerombudsmanden deltager i et EU-samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelsen af europæisk forbrugerbeskyttelseslovgivning, som blev sat i værk gennem Forordningen for Forbrugerbeskyttelse (2006/2004), som trådte i kraft i 2005. I praksis indebærer forordningen, at hvis en virksomhed fra et andet EU-land - fx Frankrig - overtræder de danske forbrugeretlige regler, kan Forbrugerombudsmanden bede den tilsvarende myndighed i Frankrig om at bringe overtrædelsen til ophør. Omvendt skal Forbrugerombudsmanden bringe overtrædelsen til ophør, hvis et dansk firma overtræder lovgivningen i Frankrig. Dette samarbejde kaldes CPC-samarbejdet (Consumer Protection Cooperation). Forordningen er siden blevet revideret, og den nye forordning finder anvendelse fra 17. januar 2020 (2017/2394 af 12. december 2017).

ICPEN

I lyset af, at verden bliver mere og mere grænseløs, og særligt med udgangspunkt i internettets globale karakter, har Forbrugerombudsmanden de seneste år involveret sig en del i det internationale samarbejde med forbrugermyndigheder globalt. I ICPEN-netværket (International Consumer Protection and Enforcement Network) arbejder man på flere projekter, som skal gøre det lettere at gribe ind over for virksomheder, der markedsfører sig ulovligt på tværs af grænser. Netværket består af forbrugermyndigheder i 55 lande, herunder de nordiske lande, USA, Canada, Australien og de fleste europæiske lande.
www.icpen.org >

www.econsumer.gov >

OECD

Forbrugerombudsmanden er i OECD-regi udpeget som koordinator og kontaktperson for Danmark i relation til OECD’s retningslinjer om beskyttelse af forbrugerne for vildledende og bedragerisk markedsadfærd over grænserne (”Cross-Border Fraud Guidelines”).
www.oecd.org >

International spambekæmpelse

Forbrugerombudsmanden tager del i ”London Action Plan” (LAP), der består af forbruger- og databeskyttelsesmyndigheder fra 24 lande. Formålet med aktionsplanen, der blev etableret i slutningen af 2004, er at fremme samarbejdet vedrørende bekæmpelse af spam og spam-relaterede problemer.
www.londonactionplan.com >

Desuden deltager Forbrugerombudsmanden i CNSA-samarbejdet (Contact Network of Spam Authorities). Det er et uformelt “anti-spam”-håndhævelsessamarbejde blandt forbrugermyndigheder og IT- og databeskyttelsesmyndigheder i en række europæiske lande. I samarbejdet er der etableret en fælles procedure for behandling af klager med henblik på at identificere og forfølge spammere i hele Europa.

 

KUNNE DU BRUGE SIDEN?