Forbrugeraftaler

Aftaleindgåelse

En aftale indgås ved, at to parter bliver enige om at forpligte sig over for hinanden. Det sker ved, at den ene part afgiver et tilbud, og den anden accepterer dette tilbud. Uden udveksling af tilbud og accept, er der ikke opstået en aftale.