God skik

Brug af CPR-oplysninger mv.

Virksomheder må under særlige omstændigheder bede dig oplyse dit CPR-nummer. Læs mere om brug af CPR-oplysninger mv. herunder.

Forbrugerombudsmanden modtager ofte klager over virksomheder, der beder deres forbrugere om at oplyse CPR-nummer, fx som betingelse for at indgå en aftale.

Hvis virksomheden ikke er forpligtet til at indhente forbrugerens CPR-nummer, fx for at indberette til SKAT, skal der være et sagligt og relevant formål med at bede om forbrugerens CPR-nummer. Ellers er anmodningen om CPR-nummer efter Forbrugerombudsmandens opfattelse i strid med markedsføringslovens krav om, at virksomheder skal overholde god skik.

Der vil som udgangspunkt være et sagligt og relevant formål normalt, når anmodningen sker i forbindelse med indgåelsen af et abonnement.

Selvom virksomheden lovligt kan bede om forbrugerens CPR-nummer, skal virksomheden også overholde vildledningsforbuddet i markedsføringslovens § 5-6. Virksomheden må fx ikke give ukorrekte oplysninger om, hvorfor CPR-nummeret indhentes eller hvordan det behandles.

Nedenfor ses en grafisk oversigt over Forbrugerombudsmandens praksis.

Virksomheden skal også overholde databeskyttelsesreglerne, hvis virksomheden modtager og dermed behandler forbrugerens CPR-nummer. Det er Datatilsynet, der fører tilsyn med disse regler.

Læs mere om, hvornår du må behandle personoplysninger på Datatilsynets hjemmeside

CPR-oplysninger