Uanmodede henvendelser

Brug af konkurrencer

Det er tilladt for virksomheder at bruge konkurrencer som led i deres markedsføring, også købsbetingede konkurrencer. Virksomheden skal dog altid gøre forbrugeren opmærksom på konkurrencens vilkår – altså hvilke specifikke krav og betingelser, der knytter sig til deltagelsen.

En konkurrences vilkår og betingelser skal være tydelige og gennemskuelige for forbrugeren at læse og forstå.

Forbrugeren skal blandt andet oplyses om:

  • Eventuelle aldersmæssige eller geografiske begrænsninger.
  • Den enkelte præmies værdi.
  • Gevinstchancen og hvor mange præmier, der indgår i konkurrencen.
  • Udvælgelsesproceduren - dvs. hvordan vinderen eller vinderne bliver fundet.
  • Hvornår vinderen trækkes.
  • Hvor og hvornår vinderens navn bliver offentliggjort.
  • Betingelser for levering, afhentning og forældelse af gevinster.

Der findes to forskellige typer konkurrencer:

  • Tilfældighedsprægede, hvor vinderen findes ved lodtrækning eller ved spil, som fx tombola, banko mm.
  • Præstationsprægede, hvor deltagerne skal yde en indsats, fx tegne en tegning, komme med ideer til slogans eller lignende.

Uanset hvilken type konkurrence, der er tale om, skal vinderen findes efter de kriterier, deltagerne er blevet oplyst om, da de meldte sig til konkurrencen.

Købsbetingede konkurrencer

Det er tilladt for virksomheder at afholde købsbetingede konkurrencer. At en konkurrence er købsbetinget betyder, at forbrugeren skal købe en vare af virksomheden for at få mulighed for at deltage i konkurrencen.

Købsbetingede konkurrencer har tidligere været ulovlige, men det forbud blev ophævet i 2011.

Hvis en konkurrence er købsbetinget, eller hvis forbrugeren forpligter sig til en løbende aftale ved at deltage i konkurrencen, skal virksomheden tydeligt oplyse forbrugeren om det samme sted, som de andre konkurrencevilkår bliver oplyst. Det er fx ikke nok at beskrive forpligtelsen til et abonnement i de generelle abonnementsvilkår.

Skriv aldrig, at forbrugeren allerede har vundet eller vil vinde, hvis gaven ikke findes, eller forbrugeren skal påtage sig udgifter for at få præmien.

Konkurrencer for børn og unge

Når virksomheder vil markedsføre sig, fx via konkurrencer, over for børn og unge, gælder der skærpede krav. Det betyder, at virksomhederne skal være særligt opmærksomme på, at børn og unge forstår konkurrencereglerne, og at de er oplyst om, at konkurrencen er en del af virksomhedens markedsføring.

Konkurrencer på sociale medier

Der gælder som udgangspunkt de samme regler for konkurrencer på nettet og sociale medier, som gælder andre steder. Konkurrencens vilkår skal være tydeligt markeret, så forbrugeren nemt kan læse, hvilke betingelser der knytter sig til deltagelsen.

Hvis en virksomhed benytter en konkurrence eller lignende som incitament for at opnå forbrugerens samtykke til modtagelse af markedsføring, må konkurrencen ikke overskygge, sløre eller
skjule for forbrugeren, at formålet er at indhente et samtykke.

Forbrugerombudsmanden har offentliggjort en vejledning, der giver de virksomheder, som indhenter samtykke fra forbrugerne ved at tilbyde forbrugerne et lod i en online konkurrence eller en anden form for belønning for at give deres samtykke, et praktisk redskab, der beskriver lovgivningens krav til indhentelse af og brugen af et samtykke.

Læs mere om indhentelse af samtykke

 

Vejledning

Brug af konkurrencer og lignende ved indhentelse af forbrugernes samtykke

Læs vejledningen om brug af konkurrencer og lignende ved indhentelse af forbrugernes samtykke til markedsføring her

Relaterede sager

Se alle