Brug af konkurrencer og lignende ved indhentelse af forbrugernes samtykke

Denne vejledning adresserer de situationer, hvor virksomheder indhenter samtykke til markedsføring fra forbrugerne ved at tilbyde et lod i en online konkurrence eller en anden form for belønning for at give deres samtykke.

Vejledningen er udarbejdet i 2016 og revideret i 2021.

 

Brug af konkurrencer og lignende ved indhentelse af forbrugernes samtykke til markedsføring

1.

Baggrund

 

Forbrugerombudsmanden modtager mange henvendelser fra forbrugere, som klager over telefoniske og elektroniske henvendelser (e-mail, sms, mv.) med markedsføring, som forbrugerne ikke ønsker. De senere år har Forbrugerombudsmanden årligt modtaget mere end 20.000 klager over uanmodede e-mails med markedsføring og mellem 400-1.000 klager over uanmodede telefoniske henvendelser.

Når Forbrugerombudsmanden undersøger klagerne, viser det sig meget ofte, at virksomhederne har fået forbrugernes samtykke til at modtage markedsføring ved, at forbrugerne har deltaget i en konkurrence, et spørgeskema eller en analyse på internettet. Forbrugerene har modtaget et lod i en konkurrence, en rabat eller en anden form for belønning for at oplyse sine kontaktoplysninger til brug for markedsføring.

Men ofte afviser forbrugerne, at de har deltaget i konkurrencerne mv., eller også har forbrugerne ikke har været opmærksomme på, at de har givet et samtykke til at modtage markedsføring, da de deltog i konkurrencerne mv. Klagerne oplever derfor virksomhedernes telefoniske eller elektroniske henvendelser som generende og uønskede.

Med denne vejledning ønsker Forbrugerombudsmanden at give de virksomheder, som indhenter samtykke fra forbrugerne ved at tilbyde forbrugerne et lod i en online konkurrence eller en anden form for belønning for at give deres samtykke, et praktisk redskab, der beskriver lovgivningens krav til indhentelse af og brugen af et samtykke.

Vejledningen adresserer derfor de situationer, hvor man anvender konkurrencer mv. som incitament til at give samtykke til markedsføring og indeholder ikke en fuldstændig gennemgang af reglerne for uanmodede henvendelser. Det gør Forbrugerombudsmandens spamvejledning.

Forbrugerombudsmanden kan også henvise til De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier.

Vejledningen er udarbejdet i 2016 og revideret i 2021. Vejledningen vil blive revideret, hvis vedtagelse af ny lovgivning, retspraksis, EU-Kommissionens guidelines eller andre fortolkningsbidrag giver anledning til det. Vejledningen indeholder ikke anbefaleringer om behandling af personoplysninger efter de databeskyttelsesretlige regler. Der henvises til Datatilsynet, herunder Datatilsynets samtykkevejledning.