Anden lovgivning

Straffeloven

Grove overtrædelser af markedsføringslovens vildledningsforbud kan udgøre overtrædelser af straffelovens § 279 om bedrageri og skal i så fald efterforskes og straffes som overtrædelse heraf.

Efter straffelovens § 279 er det bedrageri, hvis man forsætligt og retsstridigt fremkalder, bestyrker eller udnytter en vildfarelse, der medfører et økonomisk tab, som man selv opnår et uberettiget udbytte af.

I en dom af 26. november 2020 har Østre Landsret fastslået, at betaling for et abonnement kan udgøre bedrageri, selv om det fremgik af abonnementstegningsbetingelserne nederst på hjemmesiden samt de betingelser, som forbrugerne kunne få adgang til ved at trykke på ”læs mere”. Forbrugerombudsmanden havde politianmeldt abonnementsfælden som bedrageri.

Et andet eksempel, som efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kan være bedrageri, er brug af falske datingprofiler, hvis det selskab og de personer, der står bag en datingside, fremkalder og udnytter en vildfarelse hos kunder om, at profilerne på datingsiden er ægte, og kunderne ikke ville have betalt for brug af datingsiden, hvis kunderne ikke havde været bragt i denne vildfarelse. Den forsætligt fremkaldte vildfarelse er i så fald bestemmende for, at kunderne lider et konstaterbart formuetab.