Skip navigation

Retningslinjer og vejledninger

Her kan du finde vores retningslinjer og vejledninger, som forklarer, hvordan Forbrugerombudsmanden fortolker de love, der hører under institutionens tilsyn.

Vigtig information: Der er trådt en ny markedsføringslov i kraft den 1. juli 2017. Vejledningen om skjult reklame, vejledningen om børn, unge og markedsføring samt de gode råd til bloggere om skjult reklame er ikke opdateret i lyset af den nye markedsføringslov. En revision af vejledningerne og de gode råd er dog på vej. På vores hjemmeside kan du se de nye retningslinjer for prismarkedsføring, der træder i kraft den 1. september 2017, og på www.retsinfo.dk kan du se den nye markedsføringslov.