Pressemeddelelser

Virksomheder kan ikke overdrage retten til at trække penge fra forbrugeres konti

En virksomhed kan ikke overdrage en forbrugers samtykke til at trække betalinger på forbrugerens konti til en anden virksomhed. Når f.eks. en forbrugers gæld overdrages fra en kreditor til en anden, følger retten til at trække ydelser fra skyldnerens konto ikke automatisk med. Det vurderer Forbrugerombudsmanden efter henvendelser fra blandt andet Dansk Inkassobrancheforening.

Når en forbruger giver sit samtykke til, at en virksomhed kan iværksætte betalinger på forbrugerens konto, indgår forbrugeren en ”betalingsaftale” med virksomheden. Overdrager virksomheden efterfølgende sine kundeaftaler, f.eks. abonnementer, til en anden virksomhed, så følger kundernes betalingsaftaler ikke med. Det slår Forbrugerombudsmanden fast efter at have fået henvendelser om retten til at iværksætte betalinger på forbrugeres konti efter et kreditorskifte.

Typisk omfatter betalingsaftalerne fremtidige betalinger til for eksempel strøm, bredbånd, foreningsmedlemskaber eller andre abonnementer, og de giver virksomheden ret til selv at hæve beløbet fra forbrugernes konti. Der kan også være tale om betalingsserviceaftaler, som blandt andet har den fordel, at forbrugerne får en samlet oversigt over deres kommende betalinger, før de gennemføres. Sådanne træk på forbrugeres konti sker efter forudgående samtykke i overensstemmelse med betalingsloven.

Overtager en ny virksomhed en kundeaftale, så skal den nye virksomhed have nyt samtykke fra forbrugeren, for at kunne trække betalinger automatisk fra forbrugeres konti. Ellers må virksomheden sende et girokort eller opkræve betalingen på anden måde.

Tilsvarende må et inkassoselskab, som overtager en gældspost fra en virksomhed eller et andet inkassoselskab, ikke selv fortsætte med at iværksætte automatiske betalinger fra skyldnerens konto. Inkassoselskabet skal ligeledes bede om skyldnerens samtykke, før det kan trække de fremtidige månedlige ydelser automatisk. Det vurderer Forbrugerombudsmanden efter henvendelse fra Dansk Inkassobrancheforening om muligheden for automatisk overdragelse af betalingsaftaler ved kreditorskifte.

Forbrugerombudsmanden modtog også en henvendelse fra Mastercard Payment Services A/S om en påtænkt ændring af vilkårene for brug af Betalingsservice, som blandt andet er baggrund for Forbrugerombudsmandens vurdering.

Fungerende Forbrugerombudsmand Andreas Weidemann siger:

”Betalingstransaktioner kræver et aktivt samtykke fra den, der betaler, til, at en virksomhed selv kan iværksætte træk fra ens konto. Det samtykke er ikke en tilladelse, der kan overdrages.”

”Der var engang, hvor vi selv skulle tage initiativ til at betale vores gæld ved at gå på posthuset eller i banken med girokort. I dag kan kreditorer hæve den månedlige betaling, hvis man har tilladt det. Det er naturligvis langt nemmere, men det må ikke medføre, at vi mister kontrollen med, hvad der bliver trukket, af hvem og hvorfor, ved at vores samtykke til at hæve betalinger kan overdrages.”

Lovgrundlag:

§ 82. En betalingstransaktion er kun autoriseret, hvis betaleren har meddelt samtykke til at gennemføre transaktionen. Betaleren kan autorisere betalingstransaktionen før eller efter gennemførelsen af denne, hvis det er aftalt mellem betaleren og dennes udbyder. Er der ikke meddelt samtykke, skal betalingstransaktionen anses for uautoriseret.

Stk. 2. Samtykke meddeles i den form, der er aftalt mellem betaleren og dennes udbyder. Det kan herunder aftales, at samtykke til at gennemføre en betalingstransaktion tillige kan gives via betalingsmodtageren eller en udbyder af betalingsinitieringstjenester.

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.