Pressemeddelelser

Norwegians kunder kan få vouchers udbetalt

Forbrugerombudsmanden har indskærpet betalingslovens regler over for Norwegian. Flyselskabet har pligt til at udbetale værdien af vouchers, der udstedes som såkaldte CashPoints, til de kunder, som anmoder om at få pointene udbetalt.

Flyselskabet Norwegian er forpligtet til at udbetale værdien af såkaldte CashPoints, hvis kunder anmoder om det. Det vurderer Forbrugerombudsmanden, som har indskærpet betalingslovens regler over for Norwegian.

Norwegian er kun forpligtet til at udbetale CashPoints, som er udstedt som refusion for aflyste flybilletter eller købt som gavekort. Det gælder ikke CashPoints optjent på flyvninger, eller som på anden måde er opnået uden, at der direkte eller indirekte er sket betaling herfor.

Forbrugerombudsmanden har modtaget seks klager over, at Norwegian afviste at udbetale CashPoints, der var udstedt som refusion for aflyste flybilletter eller købt som gavekort. CashPoints bliver anvendt af Norwegian som et alternativ til almindelig betaling. Pointene kan bruges af kunderne til at betale for flybilletter, ekstra tilkøb eller til at få rabatter på deres rejser.

Det er Forbrugerombudsmandens vurdering, at Norwegian er forpligtet til at udbetale CashPoints til pålydende værdi, hvis pointene er udstedt som refusion for aflyste flybilletter eller købt som gavekort og derfor ikke har været gratis. Det følger af betalingsloven. Retten til udbetaling gælder i op til et år efter udløb af gyldighedsperioden.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger:

”Flere flyselskaber tilbyder en form for tilgodebevis til kunderne, hvis deres rejse er blevet aflyst. Hvis tilgodebeviset repræsenterer en ydelse, der er betalt for, så har kunderne ret til at få udbetalt værdien af tilgodebeviset.”

Til dig, der ønsker vouchers udbetalt:

Norwegian har meddelt Forbrugerombudsmanden, at forbrugere, der ønsker udbetaling af CashPoints, som er udstedt i stedet for refusion eller er købt som gavekort kan henvende sig på mailadresse CP2023@norwegian.com med følgende oplysninger:

 • Fulde navn
 • Adresse
 • Booking- eller gavekortnummer
 • Oplysninger vedr. den bank, hvortil berettigede beløb skal overføres

I forbindelse med sagen har Norwegian gjort opmærksom på, at selskabet i 2021 har undergået en rekonstruktion. Dette kan have betydning for dit krav. Spørgsmål om rekonstruktionen har ikke været omfattet af Forbrugerombudsmandens sag.

Betalingsloven

CashPoints, som er udstedt som refusion for aflyste flybilletter eller købt som gavekort, er efter Forbrugerombudsmandens vurdering en ikke-vederlagsfri elektronisk tjeneste, som er omfattet af betalingslovens § 1, stk. 5, og derfor omfattet af retten til indløsning i § 96, stk. 2.

Indehavere af elektroniske penge kan kræve værdien udbetalt i gyldighedsperioden og i op til et år efter udløb af gyldighedsperioden. Det følger af betalingslovens § 96, stk. 2:

 • § 96, stk. 2: ”Indehavere af elektroniske penge kan inden udløbet af de elektroniske penge og i op til 1 år efter udløbet anmode om, at restværdien indløses til pålydende værdi.”
 • Bestemmelsen gælder også for såkaldte ikke-vederlagsfrie elektroniske tjenester. Det følger af betalingslovens § 1, stk. 5:
 • § 1, stk. 5:”§ 66, § 75, § 77, stk. 1, nr. 1 og 2, § 79, stk. 2, § 82, stk. 1 og 2, §§ 96, 99, 100, 104, 108, 117-119, 122, 123 og 125, finder anvendelse på ikkevederlagsfrie elektroniske tjenester, der kan benyttes til at erhverve varer eller tjenesteydelser […]”

Som eksempler på ikke-vederlagsfrie elektroniske tjenester nævner lovbemærkningerne til § 1, stk. 5, blandt andet kort til elektronisk aflæsning, der indeholder fordringer på andet end pengeydelser som fx 10 busrejser eller 10 gange skolemad samt ikke-vederlagsfrie bonuspoint til køb af flyrejser.

Udstederen kan kræve et gebyr for at udbetale værdien, hvis det er aftalt, og hvis indehaveren anmoder om at få værdien udbetalt, inden gyldighedsperioden udløber. Gebyret skal svare til de faktiske omkostninger, som udstederen har i forbindelse med udbetaling af værdien. Det følger af betalingslovens § 96, stk. 4 og 5:

 • § 96, stk. 4: ”Der kan kun opkræves gebyr i forbindelse med indløsning, hvis dette fremgår af aftalen, og kun, hvis
 1. der kræves indløsning inden de elektroniske penges udløb,
 2. aftalen mellem udstederen og indehaveren indeholder en udløbsdato og indehaveren af de elektroniske penge opsiger aftalen inden denne dato eller
 3. der kræves indløsning mere end 1 år efter udløbet af aftalen mellem udstederen og indehaveren.”
 • § 96, stk. 5: ”Et eventuelt gebyr som nævnt i stk. 4 skal svare til de faktiske omkostninger for udstederen af elektroniske penge, medmindre omkostningerne er uforholdsmæssigt høje.”

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.