Pressemeddelelser

Isbutik betaler bøde på 25.000 kroner for at afvise kontanter

Indehaveren af en isbutik på Amager betaler en bøde på 25.000 kroner, efter Forbrugerombudsmanden har politianmeldt butikken for ikke at tage imod kontanter.

I mindst to år og to måneder har en isbutik på Amager ikke villet tage imod kontanter fra sine kunder. Det er en overtrædelse af kontantreglen i betalingsloven.

Indehaveren har erkendt overtrædelsen og accepteret at betale en bøde på 25.000 kroner. Forbrugerombudsmanden politianmeldte virksomheden for overtrædelsen i 2021.

Virksomheder skal som udgangspunkt tage imod kontanter mellem kl. 06.00 og 22.00. Reglen gælder dog ikke fjernsalg som for eksempel nethandel eller et ubemandet selvbetjeningsmiljø.

Forbrugerombudsmanden behandlede sagen mod isbutikken efter at have modtaget klager fra blandt andet forældre, efter at deres børn havde fået deres betaling med kontanter afvist i isbutikken på Amager.

Inden politianmeldelsen havde Forbrugerombudsmanden to gange orienteret butikkens indehaver om kontantreglen. Forbrugerombudsmanden modtog dog fortsat klager fra butikkens kunder.

Butiksindehaveren har blandt andet oplyst til Forbrugerombudsmanden, at butikkens afvisning af kontanter som udgangspunkt skete af hygiejnemæssige årsager. Et skilt uden for butikken, hvor der stod, at butikken ikke modtog kontanter, havde desuden til formål at mindske risikoen for røveri.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger:

”Butikker har som udgangspunkt pligt til at tage imod kontanter, medmindre der er tale om selvbetjening eller handel på nettet. Der er kunder, som ønsker eller har brug for at kunne betale med kontanter, og det har de ret til.”

Lovgrundlag:

Ifølge betalingslovens § 81, stk. 1, har betalingsmodtagere pligt til at modtage betaling med kontanter i tidsrummet fra kl. 06.00 til kl. 22.00, hvis de modtager betaling med betalingsinstrumenter såsom betalingskort eller mobilbetaling.

Pligten til at modtage kontakter gælder ikke ved fjernsalg, for eksempel via internettet. Kontantreglen gælder heller ikke ved betalinger i ubemandede selvbetjeningsmiljøer, som for eksempel ubemandede benzinstationer, jf. betalingslovens § 81, stk. 2.

Betalingsmodtagere, der er beliggende i et af de områder, som erhvervsministeren har udpeget som særligt røveriudsatte områder, kan begrænse deres modtagelse af kontanter til tidsrummet mellem kl. 06.00 og 20.00. I så fald skal betalingsmodtageren opsætte skilte herom. Det fremgår af betalingslovens § 81, stk. 3.
Overtrædelse af kontantreglen kan straffes med bøde, jf. betalingslovens § 152, stk. 2.

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.