Pressemeddelelser

Forbrugerombudsmanden politianmelder syv virksomheder for overtrædelse af kontantreglen

Et hotel, et madmarked, et legeland og en restaurant er blandt de syv virksomheder, som Forbrugerombudsmanden har politianmeldt for at bryde kontantreglen.

På baggrund af en række klager modtaget i perioden fra marts 2021 frem til sommeren 2023, politianmelder Forbrugerombudsmanden syv virksomheder for ikke at tage imod kontanter eller besværliggøre kontantbetaling fra kunder.

Det drejer sig om, Casablanca Aarhus ApS, COOP Danmark A/S, V21 A/S (Værftets Madmarked), Leos Legeland Danmark A/S, Mash Århus ApS, Streetfood Aalborg ApS og Scandic Hotel A/S.

Ifølge kontantreglen i betalingsloven skal virksomheder, der tager imod kort- og mobilbetalinger, også tage imod kontanter i tidsrummet fra kl. 06.00-22.00.

Reglen gælder dog ikke fjernsalg som for eksempel nethandel eller et ubemandet selvbetjeningsmiljø.

Overtrædelse af kontantreglen kan straffes med bøde.

Fungerende forbrugerombudsmand, Andreas Weidemann, siger:

”Hvis en virksomhed tager imod betaling med kort eller mobil, så skal den også tage imod kontanter, medmindre der er tale om selvbetjening eller handel på nettet. Der er kunder, som ønsker eller kun kan betale med kontanter, og kontantreglen har til formål at hindre diskrimination af disse kunder.”

Lovgrundlag:

Ifølge betalingslovens § 81, stk. 1, har betalingsmodtagere pligt til at modtage betaling med kontanter i tidsrummet fra kl. 06.00 til kl. 22.00, hvis de modtager betaling med betalingsinstrumenter såsom betalingskort eller mobilbetaling.

Pligten til at modtage kontakter gælder ikke ved fjernsalg, for eksempel via internettet. Kontantreglen gælder heller ikke ved betalinger i ubemandede selvbetjeningsmiljøer, som for eksempel ubemandede tankstationer, jf. betalingslovens § 81, stk. 2.

Betalingsmodtagere, der er beliggende i et af de områder, som erhvervsministeren har udpeget som særligt røveriudsatte områder, kan begrænse deres modtagelse af kontanter til tidsrummet mellem kl. 06.00 og 20.00. I så fald skal betalingsmodtageren opsætte skilte herom. Det fremgår af betalingslovens § 81, stk. 3.

Overtrædelse af kontantreglen kan straffes med bøde, jf. betalingslovens § 152, stk. 2.

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.