Pressemeddelelser

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt BMW Danmark A/S for vildledende markedsføring

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt BMW Danmark for at have overtrådt markedsføringsloven ved blandt andet at have markedsført sig som verdens mest bæredygtige bilproducent.

BMW Danmark er blevet politianmeldt efter at have brugt udsagn i en markedsføringskampagne i 2021 og 2022, som efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var egnede til at give forbrugerne det indtryk, at BMW’s biler var væsentligt mindre miljøbelastende end andre biler.

I kampagnen anvendte BMW blandt andet udsagn som ”Verdens mest bæredygtige bilproducent”, ”Der er bæredygtighed i hver en bil, BMW producerer”, og ”Hele produktionskæden for BMW iX er grøn” på BMW’s hjemmeside, i en reklame på Facebook, på reklamer i gadebilledet i København og/eller i annoncer på Berlingskes hjemmeside.

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at udsagnene var vildledende og derfor i strid med markedsføringsloven, da de tiltag, som BMW har foretaget for at producere biler på en mindre miljøbelastende måde, er sædvanlige for tilsvarende bilproducenters miljø- og bæredygtighedstiltag. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse fik udsagnene også BMW's biler til at fremstå, som om de er mindre miljøbelastende, end de faktisk er. 

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger:

”Når selskaber markedsfører sig med markante budskaber om, at selskabets produktion er mindre miljøbelastende end konkurrenternes, skal det naturligvis være korrekt. Ellers er det ikke kun til skade for konkurrerende virksomheder, men også for den grønne omstilling, fordi vi mister tilliden til, at sådanne budskaber er troværdige.”

”Hvis virksomheder markedsfører sig med konkrete oplysninger om deres tiltag for at mindske miljøbelastningen i stedet for at anvende vidtløftige udsagn, løber de ingen risiko for at vildlede forbrugerne. Derfor anbefaler vi virksomheder at konkretisere deres markedsføring. Det har også den fordel, at vi som forbrugere bedre kan forholde os til markedsføringen.”  

Lovgrundlag:

Det følger af markedsføringslovens § 5, stk. 1, at markedsføring ikke må indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde kunne vildlede forbrugerne. Videre følger det af markedsføringslovens § 6, stk. 1, at markedsføring ikke må vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger.

Det følger endvidere af markedsføringslovens § 13, at en virksomhed skal kunne dokumentere rigtigheden af oplysninger om faktiske forhold. 

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.