Skip navigation

Tidligere århusiansk webshop får bøde i byretten

14. juni 2022

Selskabet Posture Clothing ApS er blevet idømt en bøde på 400.000 kroner for vildledende markedsføring.

Retten i Aarhus har idømt selskabet Posture Clothing ApS en bøde på 400.000 kroner. Selskabet stod bl.a. bag hjemmesiden myposture.dk, hvor fra selskabet solgte holdningskorrigerende tøj. Posture Clothing ApS er i dag under konkurs.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte selskabet i 2018 efter at have modtaget en del klager fra forbrugere, der var blevet vildledt på hjemmesiden. Selskabet anvendte i sin markedsføring udsagn som ”50% på alt”, ”VILDT TILBUD! Trøjer til 399 KR!”, ”SKYND DIG & FÅ GRATIS FRAGT” og ”SIDSTE DAG MED GRATIS FRAGT!” samtidig med, at der blev vist et nedtællingsur, som blot startede nedtællingen forfra ved nedtællingens udløb.

De tidligere direktører i selskabet har erkendt at have overtrådt markedsføringslovens forbud mod vildledning.

Det fremgår af dommen, at retten ved fastsættelsen af bødens størrelse på 700.000 kroner har lagt vægt på den opnåede fortjeneste på knap 1,8 millioner kroner, den tidsmæssige udstrækning af forholdene, tiltaltes omsætning i perioden, samt at tiltalte er fortsat med at overtræde markedsføringsloven, efter Forbrugerombudsmanden gjorde tiltalte opmærksom på overtrædelserne. Retten har dog nedsat bøden til 400.000 kroner og henvist til den lange sagsbehandlingstid, der ikke kunne tilskrives tiltaltes forhold, herunder at der gik mere end to år fra sigtelsen, hvor selskabet erkendte sig skyldig, til der blev rejst tiltale.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger:

”Det er naturligvis ulovligt at bilde forbrugerne ind, at prisen for et produkt er et tidsbegrænset tilbud ved hjælp af et nedtællingsur, som blot starter forfra efter sidste sekund. Det er særdeles grov vildledning af forbrugerne, der som udgangspunkt bør kunne have tillid til markedsføring.”  

Lovgrundlag:

Ifølge markedsføringslovens § 5, stk. 1, må en erhvervsdrivendes markedsføring ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.

Det fremgår endvidere af markedsføringslovens § 9, at en erhvervsdrivende ikke må anvende de former for markedsføring, der er opregnet i markedsføringslovens bilag 1, selvom der ikke er handlet i strid med §§ 5-7.

Bilag 1 indeholder en liste over specifikke former for markedsføring, som altid anses for vildledende eller aggressive. Det fremgår af punkt 7 i bilaget, at det er vildledende markedsføring, hvis ”[d]et angives i modstrid med sandheden, at produktet kun vil være tilgængeligt i meget begrænset tid, eller at det kun vil være tilgængeligt på visse betingelser i meget begrænset tid, for at fremkalde en umiddelbar afgørelse og fratage forbrugerne tilstrækkelig mulighed for eller tid til at træffe en informeret beslutning”.

For yderligere information kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

KUNNE DU BRUGE SIDEN?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.