Pressemeddelelser

Prissammenligningsside har vildledt brugerne

Virksomheden bag hjemmesiden ”Eltjekket.dk”, Shiver Marketing ApS, har vildledt forbrugerne til at tro, at de kunne finde den billigste elaftale til netop dem på hjemmesiden ”Eltjekket.dk”. Formålet med hjemmesiden var dog blot at indhente forbrugernes samtykke til at blive kontaktet i markedsføringsøjemed af elselskaber, som virksomheden samarbejdede med. Forbrugerombudsmanden har indskærpet reglerne over for Shiver Marketing.

Shiver Marketing har vildledt forbrugerne i strid med markedsføringsloven på hjemmesiden ”Eltjekket.dk”.

Forbrugerombudsmanden vurderer, at virksomheden har overtrådt markedsføringsloven på flere områder:

  • Frem til april 2022 fremstod hjemmesiden som en uvildig prissammenligningsside ved at forbrugerne blev opfordret til at udfylde en formular med overskriften: ”Find gratis og uforpligtende din billigste el-aftale” og teksten: ”Søg her i dit område”, men forbrugerne modtog aldrig en uvildig prissammenligning. I stedet blev hjemmesiden benyttet til at indhente forbrugernes samtykke til, at to-tre af virksomhedens samarbejdspartnere (elselskaber) kunne kontakte dem.
  • Frem til april 2022 anvendte virksomheden udtryk som ”billigere” og ”billigst” om de elaftaler, som forbrugeren modtog tilbud på ved at udfylde formularen på ”Eltjekket.dk” på virksomhedens hjemmeside og i Google-annoncer, uden at virksomheden kunne dokumentere, at samarbejdspartnernes elpriser generelt lå på et lavt niveau.
  • Frem til 20. september 2020 markedsførte virksomheden hjemmesiden med udsagn som ”besparelse på 2.200 kroner pr. husstand årligt” og ”sikkerhed for besparelse”, som Forbrugerombudsmanden vurderer var urigtige og dermed vildledende.

Forbrugere, der udfyldte formularen på ”Eltjekket.dk”, blev kontaktet af telefonsælgere, der i nogle tilfælde præsenterede sig som værende fra ”Eltjekket.dk” og i andre blot ringede på vegne af et elselskab for at indgå en aftale med forbrugeren ”som det billigste elselskab i forbrugerens område”.

Forbrugerombudsmanden vurderer desuden, at forbrugernes samtykke til at modtage disse opkald var ugyldigt, da det ikke fremgik af samtykketeksten eller i nær tilknytning til samtykketeksten, hvilke virksomheder forbrugeren modtog opkald fra. Det betyder, at eventuelle aftaler indgået på baggrund af telefonopkaldene kan ophæves.

Forbrugerombudsmanden har indskærpet markedsføringslovens vildledningsforbud over for virksomheden.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Det er ulovligt, hvis en hjemmeside udgiver sig for at hjælpe forbrugerne med at finde det billigste produkt, men i virkeligheden blot formidler brugernes kontaktoplysninger videre til samarbejdspartneres telefonsælgere.”

”Hvis en forbruger ikke har givet sit samtykke til at blive kontaktet af en virksomhed, er en aftale indgået på baggrund af denne kontakt ikke bindende for forbrugeren.”

Lovgrundlag:

Gode råd til forbrugerne

Du har 14 dages fortrydelsesret ved telefonsalg. Det betyder, at du kan fortryde aftalen inden for 14 dage efter, at den er indgået. Kontakt det elselskab, som har ringet dig op, skriftligt, fx på mail, og skriv, at du fortryder aftalen.

HVIS DER ER GÅET MERE END 14 DAGE

Hvis du havde givet samtykke til at blive ringet op af en af Shiver Marketings samarbejdspartnere, er du ikke bundet af en evt. elaftale med samarbejdspartneren, hvis det viser sig, at samtykket givet på ”Eltjekket.dk” er ugyldigt. Det følger af forbrugeraftalelovens § 5.

Hvis en af Shiver Marketings samarbejdspartnere har vildledt dig til at indgå en elaftale, fx ved at udgive sig for at ringe fra ”Eltjekket.dk”, vil aftalen med samarbejdspartneren kunne tilsidesættes som ugyldig efter reglerne om svig i aftalelovens § 30.

Mener du, at aftalen med en af Shiver Marketings samarbejdspartnere er ugyldig, fx fordi du ikke havde givet samtykke til at blive ringet op, skal du skrive det til det pågældende elselskab. Oplys samtidig, at elselskabet skal sikre, at du kommer tilbage til dit hidtidige elselskab, og at elselskabet straks skal tilbageføre eventuelle beløb, du har betalt.

Hvis aftalen med elselskabet er ugyldig, har du ret til at komme tilbage til dit hidtidige elselskab.

Du kan evt. samtidig kontakte Energinet og gøre gældende, at elselskabet uberettiget har anmeldt et skifte af elselskab til Energinets Datahub. Energinet kan kontaktes via datahub@energinet.dk

Er elselskabet uenig i, at aftalen er ugyldig, skal du indgå en ny aftale med dit hidtidige elselskab eller et andet elselskab.

Har du et økonomiske mellemværende med elselskabet, fx hvis elselskabet er uenig i, at aftalen er ugyldig, og opkræver et gebyr for, at du kan komme ud af aftalen, kan du klage til Ankenævnet på Energiområdet.

FORBUDDET MOD TELEFONSALG

Efter forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1, er det ulovligt for erhvervsdrivende at kontakte forbrugere telefonisk eller personligt med henblik på afsætning af varer eller tjenesteydelser, medmindre forbrugeren forudgående har anmodet den erhvervsdrivende herom. Et samtykke til telefoniske henvendelser skal være en udtrykkelig og utvetydig anmodning om at blive ringet op.

Er en aftale indgået under en uanmodet telefonisk henvendelse, er aftalen ugyldig, jf. forbrugeraftalelovens § 5.

FORBUDDET MOD VILDLEDNING

Ifølge markedsføringslovens § 5, stk. 1, sammenholdt med § 8, må en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.

Ifølge markedsføringslovens § 6, stk. 1, sammenholdt med § 8, må en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.