Pressemeddelelser

Forbrugerombudsmanden: Gebyr for at refundere flybilletter var ulovligt

Det var i strid med god skik, da en formidler af flybilletter ikke refunderede det fulde beløb for flybilletterne, når afgangene blev aflyst af flyselskaber. Forbrugerombudsmandens vurdering kan have betydning for andre formidlere af flybilletter.

Forbrugere skal ikke betale et gebyr for at få refunderet deres billet til et aflyst fly, hvis de har købt billetten hos en formidler, og formidleren ikke klart og tydeligt har gjort forbrugeren opmærksom på gebyret ved købet af billetten.

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at virksomheden ”Flypoolen I Stockholm AB” har benyttet rejsevilkår på hjemmesiden fligthtfinder.dk, som var i strid med god markedsføringsskik. Hjemmesiden eksisterer ikke i dag, men selskabet er stadig aktivt under moderselskabet i Sverige.

Flypoolen I Stockholm opkrævede et gebyr på 395 kroner pr. billet for på vegne af forbrugere at anmode flyselskaber om at refundere billetter til aflyste fly. Gebyret var ikke fremhævet klart og tydeligt, da forbrugerne købte flybilletterne. Endvidere fremgik det ikke, at virksomheden alene agerede som formidler af flyrejserne.

Forbrugerombudsmanden vurderer, at forbrugere, som har betalt et sådant gebyr for refusion af flybilletter i tilsvarende situationer, vil have krav på at få de opkrævede gebyrer tilbage.

Når det er leverandørens skyld, at en ydelse ikke kan leveres som aftalt, så har forbrugeren ret til at få den fulde købesum tilbagebetalt. Hvis en flyformidler ønsker at opkræve et gebyr for på vegne af en forbruger at søge om refusion, vil det derfor være byrdefuldt for forbrugeren. Et byrdefuldt vilkår skal være fremhævet klart og tydeligt, ellers er det ugyldigt og det vil være i strid med markedsføringslovens regler om god skik at gøre et sådant vilkår gældende over for forbrugere.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Formidlere af flybilletter skal sørge for at oplyse klart og tydeligt, at de tager betaling for at søge refusion for billetter til aflyste flyafgange. Gør formidlerne ikke det, er gebyrerne ulovlige, og forbrugerne har krav på at få deres penge retur. Det skal også være tydeligt for forbrugerne, når et selskab blot formidler købet af en billet. Ellers har formidleren ifølge dansk ret selv påtaget sig forpligtelsen til at refundere det fulde beløb ved eventuelle aflysninger mv. af flyrejsen.”

Lovgrundlag:

Ved køb af flybilletter på en hjemmeside, er det altovervejende udgangspunkt, at forbrugeren indgår en aftale med det selskab, der ejer den pågældende hjemmeside. Dette udgangspunkt kan fraviges, hvis den erhvervsdrivende på en tydelig måde har angivet, at forbrugeren indgår en aftale med et andet selskab. Dette fastlog Østre Landsret i afgørelsen U.2016.1062 Ø.

Det følger af almindelige obligationsretlige principper, at en forbruger er berettiget til at få den fulde købesum tilbagebetalt, hvis det alene skyldes den erhvervsdrivendes forhold, at ydelsen ikke leveres, og forbrugeren ikke har haft nogen nytte af ydelsen. Byrdefulde vilkår, der ikke har været genstand for individuel behandling, skal være fremhævet på en klar og tydelig måde for at kunne anses for vedtaget mellem parterne.

Det er i strid med markedsføringslovens § 3 om god skik at gøre et byrdefuldt vilkår gældende over for forbrugere, såfremt vilkåret ikke har været fremhævet på en klar og tydelig måde.

Pressekontakt

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.