Pressemeddelelser

Forbrugere kan kræve abonnementsbetalinger tilbagebetalt fra webbutikker

Sø- og Handelsretten har forbudt webbutikkerne buuks.dk, pluus.dk og sayve.dk at kræve betaling for abonnementer, som forbrugere automatisk er blevet tilmeldt ved køb af en vare. Retten har også pålagt webbutikkerne at orientere forbrugerne om, at de ikke er bundet af abonnementerne, således at forbrugerne kan kræve tilbagebetaling.

Sø- og Handelsretten har givet Forbrugerombudsmanden medhold i, at forbrugere, der inden for de seneste år har betalt for et abonnement efter køb af varer på en af hjemmesiderne, ikke er bundet af de pågældende abonnementsaftaler.

Forbrugerombudsmanden stævnede i oktober 2020 virksomhederne bag hjemmesiderne buuks.dk, pluus.dk og sayve.dk med krav om, at webbutikkerne tilbagebetalte abonnementsbetalinger til deres kunder. Stævningen omfattede også de tre svenske søstersider buuks.se, pluus.se og sayve.se.

De tre webbutikker og de svenske søstersider er ejet af tre forskellige virksomheder – Buuks.dk ApS, Sayve ApS og Group Buy ApS – men ejerne og direktøren er de samme i alle tre virksomheder.

Webbutikkerne har automatisk trukket mellem 89 og 119 kroner på forbrugernes konti om måneden for abonnementer, som giver adgang til at handle varer til medlemspriser i webbutikkerne. For nogle forbrugere er det løbet op i høje beløb, fordi de simpelthen ikke har opdaget abonnementsbetalingerne, som kun fremgik af deres kontooversigter. Et af vidnerne i retssagen havde betalt over 2.000 kr. til Buuks.dk, før han blev klar over, at der blev trukket penge for et abonnement.

Sø- og Handelsretten fastslog i sin dom af 16. september 2022,

 • at webbutikkerne ikke oplyser tydeligt om, at man ved køb af en vare også bliver tilmeldt et abonnement,
 • at forbrugere, der har købt varer i de tre webbutikker siden henholdsvis 2017 og 2018, derfor ikke er bundet af abonnementsaftalerne med virksomhederne,
 • at virksomhederne ikke må opkræve abonnementsbetalinger fra disse forbrugere, og
 • at virksomhederne ikke fremover må sælge og markedsføre abonnementsaftalerne som hidtil.

Sø- og Handelsretten gav ikke Forbrugerombudsmanden medhold i, at webbutikkerne af sig selv skal tilbagebetale abonnementsbetalingerne, men pålagde webbutikkerne at orientere alle de berørte forbrugere om, at de ikke er bundet af abonnementsaftalerne, så forbrugerne selv kan vurdere, om de vil rejse krav om tilbagebetaling.

Dommen vedrører handel i webbutikkerne siden:

 • maj 2018 for forbrugere, der har handlet på buuks.dk.
 • november 2018 for forbrugere, der har handlet på buuks.se.
 • juni 2017 for forbrugere, der har handlet på pluus.dk og pluus.se.
 • august 2018 for forbrugere, der har handlet på sayve.dk og sayve.se.

Forbrugerombudsmanden har de senere år modtaget mange klager fra forbrugere, der har betalt for et abonnement, som giver adgang til at handle i webbutikker. Ifølge forbrugerne har de ofte betalt for et abonnement i flere måneder efter at have handlet i en webbutik uden at have opdaget abonnementsbetalingerne, der bliver trukket automatisk.

Forbrugerombudsmanden har stævnet webbutikkerne for at få fastslået, at forbrugerne har krav på tilbagebetaling, hvis oplysningerne om et abonnement ikke fremgår så tydeligt, at forbrugerne ikke kan undgå at se oplysningerne.

Forbrugerombudsmanden har modtaget 415 klager over buuks.dk, 165 klager over pluus.dk og 216 klager over sayve.dk.

Dommen kan findes her. Den kan ankes inden for fire uger.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Vi har ønsket at få fastslået, at man hverken må eller kan tjene penge ved at skjule abonnementer for forbrugerne. Derfor har vi både politianmeldt virksomhederne og anlagt denne retssag om tilbagebetaling, der nu er blevet afgjort af Sø- og Handelsretten.”

”Sø- og Handelsretten fastslår, at forbrugerne ikke er bundet af abonnementsaftalerne. Forbrugerne må derfor som udgangspunkt kunne kræve deres abonnementsbetalinger tilbagebetalt fra virksomhederne.”

Gode råd til dig, der vil have penge tilbage for et abonnement til sayve.dk, pluus.dk, buuks.dk eller en af de tre svenske søstersider:

 • Du har efter Forbrugerombudsmandens opfattelse med dommen i hånden ret til tilbagebetaling, hvis du har handlet i webbutikkerne i de perioder, der er omfattet af dommen.
 • Kontakt den virksomhed, du har handlet med, og gør opmærksom på, at du ikke har været bundet af abonnementsaftalen i henhold til Sø- og Handelsrettens dom af 16. september 2022. Du skal bede om at få tilbagebetalt de beløb, som du løbende har betalt som ”abonnement” og altså ikke betalingen for selve varen.
 • Forbrugerombudsmanden hører gerne fra forbrugere, der ikke får deres penge tilbage fra virksomhederne.
 • Hvis du har fået opkrævet betalinger inden for de seneste 13 måneder, kan du kontakte din bank og gøre opmærksom på, at der er blevet hævet uretmæssigt på dit kort, fordi du ikke har accepteret, at virksomheden må trække betalingen for abonnementet. Banken har pligt til at tilbagebetale uretmæssige betalinger. Du kan henvise til betalingslovens §§ 82 og 99.

Lovgrundlag:

Det skal være oplyst klart og tydeligt på den webside, hvor en bestilling afgives, hvis bestillingen pålægger forbrugeren en betalingsforpligtelse. Forbrugeren skal også tydeligt, i fremhævet form og umiddelbart før forbrugeren afgiver sin bestilling, oplyses om bl.a. abonnementets pris pr. måned, bindingsperiode og betingelserne for at opsige abonnementet. Det fremgår af forbrugeraftalelovens § 12, stk. 1, der henviser til lovens § 8, stk. 1, nr. 1, 6, 7, 19 og 20.

Hvis forbrugeren ikke tydeligt, i fremhævet form og umiddelbart før forbrugeren afgiver sin bestilling, er blevet oplyst herom, er forbrugeren ikke bundet af aftalen, jf. forbrugeraftalelovens § 12, stk. 3.

En betaling er kun autoriseret, hvis betaleren har meddelt samtykke til at gennemføre betalingen. Det står i betalingslovens § 82.

Er der ikke meddelt samtykke, er betalingen uautoriseret. I så fald hæfter betalers udbyder (dvs. banken) over for betaleren (forbrugeren) for tabet som følge af den uautoriserede hævning. Det betyder, at banken har pligt til at tilbagebetale det hævede beløb til betalerens konto. En sådan indsigelse til banken skal ske hurtigst muligt efter, at betaleren er blevet opmærksom på den uretmæssige hævning fra betalerens konto og senest efter 13 måneder, jf. betalingslovens §§ 97 og 99.

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.