Vejledning om kreditværdighedsvurdering

Siden 2010 har kreditgivere været forpligtede til at vurdere forbrugernes kreditværdighed, inden de bevilger kredit. I 2019 blev pligten udvidet til at omfatte flere kredittyper. Denne vejledning afspejler Finanstilsynets og Forbrugerombudsmandens fortolkning af gældende ret.

Baggrund

Formål

Sådan læses vejledningen

Lovgrundlaget

Anvendelsesområde

Generelle bemærkninger om ansvarlig kreditgivning

Oplysninger om låneansøgerens personlige forhold

Oplysninger og dokumentation for låneansøgerens indtægtsforhold

Oplysninger og dokumentation for låneansøgerens gældsforhold

Oplysning og dokumentation for låneansøgerens udgifter

Forudsætninger ved beregning af udgifterne til den ansøgte kredit:

Forudsætninger for allerede optaget gæld til brug for kreditværdighedsvurderingen

Tabel 1: Anslået løbetid fra stiftelsestidspunktet