Skip navigation

Fremvisning af en plexiglasboks med cigaretter var ulovligt

10. december 2015

Sag

Forbrugerombudsmanden behandlede en anmodning om en forhåndsbesked fra en erhvervsdrivende, som ønskede at fremvise en plexiglasbeholder med cigaretter til kunder på udsalgssteder.
Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at fremvisning til forbrugeren af en plexiglasboks med cigaretter er reklame omfattet af reklamedefinitionen i tobaksreklamelovens § 2.

Da tobaksreklamelovens § 3, stk. 1, indeholder et generelt forbud mod reklame for tobaksvarer, var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at en brug af en plexiglasboks med cigaretter på udsalgssteder var i strid med tobaksreklamelovens § 3, stk. 1, når de var rettet mod forbrugere.

Forbrugerombudsmanden fandt dog, at boksen kunne anvendes på salgssteder, hvor man er specialiseret i salg af piber, pibetobak og cigarer i medfør lovens § 3, stk. 2, nr. 4.

Sagsnummer: 15/10943

Lovgrundlag:Legislations Tobaksreklameloven

Sidst opdateret: 04. marts 2016

KUNNE DU BRUGE SIDEN?