Afgørelse

Sagsnummer
24/00664

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 10

Virksomheder er forpligtede til at efterkomme, når personer tilbagekalder et samtykke til elektronisk markedsføring via personens mail-klient

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at virksomheder er forpligtede til at efterkomme en persons tilbagekaldelse af samtykke til elektronisk markedsføring, når tilbagekaldelsen sker via en afmeldingsfunktion i personens mailklient.

Et forsikringsselskab ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om virksomheden er forpligtet til altid at betragte information fra en mailklient om, at en person har benyttet en afmeldingsfunktion i mailklienten, som en tilbagekaldelse af samtykke til elektronisk markedsføring på linje med virksomhedens eget frameldingslink i bunden af markedsføringsmails.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at en meddelelse fra en mailklient om, at en person (fysisk og juridisk) ønsker at tilbagekalde sit samtykke til elektronisk markedsføring, efter Forbrugerombudsmandens opfattelse skal sidestilles med, at personen tilbagekalder sit samtykke ved selv at give virksomheden meddelelse herom.

Virksomheden vil derfor som udgangspunkt være forpligtet til at efterkomme personens tilbagekaldelse af samtykke fra det tidspunkt, hvor virksomheden modtager meddelelsen om tilbagekaldelse fra mailklienten.

Forbrugerombudsmanden henviste til det såkaldte spamforbud i markedsføringslovens § 10, stk. 1, samt til kapitel 8 i Forbrugerombudsmandens vejledning om spamforbuddet.

Det fremgår af markedsføringslovens § 10, stk. 1, at virksomheder ikke må sende mails, sms’er og anden elektronisk post til nogen med henblik på markedsføring til bestemte modtagere, medmindre modtageren har givet sit forudgående samtykke til henvendelsen. Det fremgår videre, at den erhvervsdrivende skal give mulighed for let og gebyrfrit at tilbagekalde samtykket.

Det fremgår hertil af Spamvejledningen, at kravet om at tilbagekaldelse skal være let betyder, at det som minimum skal være muligt at tilbagekalde samtykket på samme medie, som markedsføringen bliver sendt fra. Virksomheder må dog gerne tilbyde supplerende muligheder for at framelde sig markedsføring, hvis dette er lettere, f.eks. ved et afmeldingslink.

Såfremt en person f.eks. tilbagekalder sit samtykke ved at sende en mail til virksomheden, må virksomheden ikke nægte at tage imod tilbagekaldelsen, selvom virksomheden foretrækker, at samtykket tilbagekaldes ved at anvende afmeldingslinket.

Modtager en virksomhed meddelelse om, at en person ønsker at tilbagekalde sit samtykke, er samtykket tilbagekaldt fra det tidspunkt, hvor virksomheden modtager meddelelsen. Hvis en længere ekspeditionstid er nødvendig på grund af rimelige og velbegrundede arbejdsrutiner eller tekniske foranstaltninger, kan dette accepteres.