Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/01901

Lovgivning

  • Generisk

Tobaksreklame på hjemmesider var ulovlig

Det var i strid med tobaksreklamelovens forbud mod tobaksreklamer at annoncere for piber, pibelightere og pibetobak via Google AdWords. Der må alene reklameres for tobak på salssteder, hvor man er specialiseret i salg af piber, pibetobak og cigarer.