Sag

Opdateret


12/01901

  • Generisk

Tobaksreklame på hjemmesider var ulovlig

Det var i strid med tobaksreklamelovens forbud mod tobaksreklamer at annoncere for piber, pibelightere og pibetobak via Google AdWords. Der må alene reklameres for tobak på salssteder, hvor man er specialiseret i salg af piber, pibetobak og cigarer.

En virksomhed anmodede om Forbrugerombudsmandens stillingtagen til, hvorvidt virksomheden 1) kunne reklamere for piber, pibelightere og pibetobak via Google AdWords; 2) måtte bruge ord som ”piber”, ”tobak” og ”cigar” i domænenavnet til en hjemmeside, som virksomheden påtænkte at oprette med henblik på salg af piber, pibetobak og cigarer.

Forbrugerombudsmanden oplyste i sin forhåndsbesked, at alle former for tobaksreklame som udgangspunkt er forbudt, jf. tobaksreklamelovens § 3, stk. 1. Der gælder dog undtagelser fra forbuddet mod tobaksreklamer, jf. tobaksreklamelovens § 3, stk. 2 og 3.

Det fremgår af tobaksreklamelovens § 3, stk. 2, pkt. 4, at forbuddet mod tobaksreklamer ikke finder anvendelse på salssteder, hvor man er specialiseret i salg af piber, pibetobak og cigarer. Et salgssted kan være en fysisk forretning eller en forretning på en hjemmeside. For at en hjemmeside kan være omfattet af undtagelsen til forbuddet mod tobaksreklamer, er det en forudsætning,

at hjemmesiden bliver betragtet som salgssted,

at hjemmesiden har en købsfunktion, det vil sige salg via e-handel, og

at sælger er specialiseret i salg af piber, pibetobak og cigarer.

Endvidere oplyste Forbrugerombudsmanden, at den nævnte undtagelse i tobaksreklamelovens § 3, stk. 2, pkt. 4, alene giver de nævnte specialbutikker en ret til at reklamere på salgsstedet. Der er ikke tale om en ret til at reklamere for tobak andre steder.

Forbrugerombudsmanden fandt derfor, at det ville være i strid med forbuddet mod tobaksreklamer, hvis virksomheden annoncerede for tobak via Google AdWords. Derimod var det Forbrugerombudsmanden opfattelse, at virksomheden godt kunne bruge ord som ”piber”, ”tobak” og ”cigar” i domænenavnet for et salgssted, hvor man er specialiseret i salg af piber, pibetobak og cigarer. jf. tobaksreklamelovens § 3, stk. 2, pkt. 4.

Overtrædelse af tobaksreklamelovens forbud mod tobaksreklame straffes med bøde, jf. tobaksreklamelovens § 7.