Afgørelse

Sagsnummer
15/02140

Lovgivning

  • 10

Bøde på 10.000 kr. for udsendelse af uanmodede e-mails

En virksomhed inden for nethandel vedtog et bødeforlæg på 10.000 kr. for at have sendt 36 elektroniske reklamehenvendelser til 16 personer, der ikke forudgående havde bedt om det.

Sagen blev taget op på baggrund af klager sendt til Forbrugerombudsmandens spampostkasse, hvortil man kan klage over spam.

Virksomheden erkendte, at 14 af klagerne ikke havde afgivet et udtrykkeligt samtykke til at modtage markedsføring. Virksomheden mente, at mailsene var udsendt i overensstemmelse med undtagelsen i markedsføringslovens § 10, stk. 2, da modtagerne havde afgivet deres e-mail i forbindelse med køb i virksomhedens netbutik.

Virksomheden havde ikke givet kunderne mulighed for at fravælge modtagelse af markedsføring ved købet, hvorfor undtagelsen ikke fandt anvendelse.

2 af klagerne havde givet samtykke, men havde efterfølgende tilbagetrukket samtykket. De 2 klagere modtog fortsat markedsføring fra virksomheden. Mailsene afsendt efter, at samtykket var trukket tilbage, var i strid med markedsføringslovens § 10, stk. 1.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte derfor virksomheden.

Sådan udmåles spambøder

Ved fastsættelsen af en bøde for udsendelse af spam bliver der taget udgangspunkt i en beregningsmodel, der fremgår af forarbejderne til markedsføringsloven.

Op til 100 spammails udløser en minimumsbøde på 10.000 kr. For over 100 spammails gives der en bøde på 100 kr. for hver mail. Således vil bøden for 60 spammails være 10.000 kr. og for 140 spammails være 14.000 kr.

Udgangspunktet vil dog kunne fraviges i op- og nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder.