Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
09/02651

Lovgivning

  • 3
  • 14

Bøde for utilstrækkelige prisoplysninger

En teleudbyder fik en bøde på 150.000 kr. for mangelfulde og vildledende prisoplysninger.

I annoncerne markedsførte selskabet et tilbud, der gav forbrugerne mulighed for at købe en smartphone over en afdragsperiode på 12 måneder med pligt til at have abonnement hos selskabet de første 6 måneder.

I annoncerne var den samlede mindsteudgift forbundet med at købe telefonen beregnet forkert, fordi der ikke var taget højde for afdragene de sidste 6 måneder af aftalens løbetid, hvor forbrugeren ikke var forpligtet til at have abonnement hos selskabet, men fortsat skulle afdrage på telefonen. Selskabet havde derved overtrådt forbuddet mod vildledning i markedsføringslovens § 3.  

I annoncerne var der derudover ikke oplyst den samlede kontantpris for telefonerne, dvs. den pris som telefonen alternativt ville kunne købes for kontant. Selskabet havde derfor også overtrådt markedsføringslovens § 14, der indeholder en forpligtelse til altid at oplyse kontantprisen, når der annonceres med muligheden for at købe en vare på kredit.

Bødens størrelse på 150.000 kr. blev fastsat på baggrund af markedsføringsomkostningernes og den opnåede fortjenestes størrelse samt under hensyn til at markedsføringen var sket i landsdækkende aviser.