Afgørelse

Sagsnummer
18/19109

Lovgivning

  • 10

Sms om en tjeneste til at undgå unødigt varmeforbrug var servicemeddelelse

En brancheorganisation for fjernvarmeselskaber spurgte på vegne af sine medlemmer, om det ville være i strid med spamforbuddet, hvis medlemmerne sendte en sms, med information om en service, der advarede slut-brugerne, når deres radiatorer havde en for høj returtemperatur. Forbrugerombudsmanden fandt, at sms’en var en servicemeddelelse.

En brancheorganisation for fjernvarmeselskaber anmodede Forbrugerombudsmanden om en forhåndsbesked på vegne af sine medlemmer. Medlemmerne ønskede at informere sine slutbrugere om en sms-tjeneste, der sendte en advarsel, når slutbrugerens radiatorer havde en for høj returtemperatur, som kunne medføre en højere varmeregning og dårligere drift for fjernvarmeselskabet.

Forbrugerombudsmanden oplyste brancheorganisationen om, at en virksomhed ikke må henvende sig via elektronisk post, fx mail eller sms, til nogen med henblik på markedsføring uden et forudgående samtykke. Det såkaldte spamforbud fremgår af markedsføringslovens § 10, stk. 1.

Spamforbuddet dækker enhver form for markedsføring herunder imagemarkedsføring. Imagemarkedsføring kan fx være branding af en virksomhed eller gennemførelse af socialt ansvarlige initiativer (CSR-initativer), der skal påvirke virksomhedens omdømme positivt, men som ikke direkte relaterer sig til virksomhedens produkter.

Hvis en henvendelse derimod alene er en servicemeddelelse, vil henvendelsen ikke være omfattet af spamforbuddet. Det vil navnlig være i løbende kundeforhold, at servicemeddelelser er relevante.

Det er Forbrugerombudsmandens vurdering, at oplysninger om nye funktioner relateret til et abonnement, som udgangspunkt vil være markedsføring omfattet af spamforbuddet.

En henvendelse om en tjeneste kan dog undtagelsesvist være en servicemeddelelse. Det vil fx være tilfældet, hvis en tjeneste giver abonnenten mulighed for løbende at følge med i sit forbrug eller regulere sit forbrug, så slutbrugeren kan undgå en højere regning end nødvendigt.

Det var Forbrugerombudsmandens vurdering, at information om tjenesten ville være en servicemeddelelse, der ikke var omfattet af spamforbuddet, og en sms kunne derfor blive sendt uden et samtykke fra modtagerne.