Afgørelse

Sagsnummer
18/08792

Lovgivning

  • 5
  • 6
  • 8, stk. 2
  • Markedsføringsloven 2017 - gældende

Markedsføring af priser på mobiltelefoner var vildledende og der var ikke et link til OTB-platformen på hjemmesiden

Den erhvervsdrivendes markedsføring af priser på mobiltelefoner var vildledende, da det ikke fremgik tilstrækkelig klart og tydeligt, at den oplyste pris var eksklusive abonnement. Endvidere manglede det obligatoriske link til OTB-platformen på den erhvervsdrivendes hjemmeside

Forbrugerombudsmanden konstaterede, at en erhvervsdrivende markedsførte priser på mobiltelefoner, hvor det ikke fremgik tydeligt, at de oplyste priser var eksklusive abonnement. Forbrugerombudsmanden konstaterede også, at den erhvervsdrivende ikke oplyste om muligheden for at klage via den europæiske klageportal og ikke havde et link til klageportalen (OTB-platformen) på sin hjemmeside.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at markedsføringen af mobiltelefoner var vildledende i strid med markedsføringslovens §§ 5 og 6, jf. § 8, da det ikke fremgik tilstrækkelig klart og tydeligt på forsiden for tilbud på mobiltelefoner, at de oplyste priser pr. måned var eksklusive abonnement, og at mobiltelefonerne ikke kunne købes uden samtidig at tegne et abonnement. Endvidere gjorde Forbrugerombudsmanden den erhvervsdrivende opmærksom på forordning artikel 14 i 524/2013, som stiller krav om, at den erhvervsdrivende skal oplyse om klagemuligheden via den europæiske klageportal og linke til OTB-platformen.

Den erhvervsdrivende valgte på baggrund af Forbrugerombudsmandens henvendelse at tilrette sin markedsføring, så det fremgik klart og tydeligt, at priserne på mobiltelefoner krævede samtidigt køb af abonnement. Endvidere indsatte den erhvervsdrivende et link til OTB-platformen på sin hjemmeside.