Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/05479

Lovgivning

  • 3

Gebyrbetegnelsen "Betaling via Betalingsservice" var vildledende

Et teleselskab brugte betegnelsen ”Betaling via Betalingsservice” om et betalingsgebyr på 9,75 kr. Gebyrbetegnelsen var vildledende, da gebyret oversteg den udgift selskabet havde til Nets for brug af Betalingsservice.

Ifølge Forbrugerombudsmandens praksis må et gebyr kun kaldes et ”PBS-gebyr” eller ”Nets-gebyr”, hvis gebyret svarer til den omkostning, den erhvervsdrivende har til Nets, da der ellers vil kunne være tale om vildledning. Spørgsmålet i denne sag var, om det samme gjorde sig gældende for et gebyr med betegnelsen ”Betaling via Betalingsservice”.

Forbrugerombudsmanden gjorde selskabet opmærksom på, at hvis en gebyrbetegnelse giver forbrugeren det indtryk, at gebyret dækker over selskabets udgift til en tredjepart, vil det kunne blive anset for vildledende, hvis gebyrets størrelse ikke svarer til selskabets faktiske udgift til tredjeparten.

Da teleselskabet efter Forbrugerombudsmandens henvendelse valgte at ændre betegnelsen for gebyret til ”Betalingsgebyr”, blev sagen herefter afsluttet.