Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
18/08665

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5

Fra-priser på mobilabonnementer var vildledende

En teleudbyder markedsførte mobilabonnementer, der gav forbrugeren indtryk af frit at kunne vælge mellem fem forskellige streamingtjenester til en fra-pris på 169 kr. pr. måned. Prisen på 169 kr./md. var dog kun for én forudbestemt streamingtjeneste. Det kostede derimod 299 kr./md., hvis forbrugeren ønskede en af de fire øvrige tjenester, og fra-prisen var derfor vildledende.

Forbrugerombudsmanden blev opmærksom på problemstillingen ved sin deltagelse i det europæiske forbrugerbeskyttelsessamarbejdes (CPC) årlige ”sweep” i 2018. Sweepen havde bl.a. til formål at undersøge en række danske udbydere af teletjenester og konstatere, om tjenesterne opfyldte markedsføringslovens krav til prisoplysninger samt gav de oplysninger, der skal oplyses efter forbrugeraftaleloven og e-handelsloven.

Forbrugerombudsmanden gjorde teleudbyderen opmærksom på sin vurdering og oplyste i øvrigt, at der efter markedsføringsloven ikke i sig selv er noget til hinder for brug af fra-priser som prisoplysning, jf. markedsføringslovens § 5, stk. 2, nr. 5, for et udbudt produkt, forudsat de(t) tilbud, markedsføringen dækker, også kan erhverves til den oplyste fra-pris, og fra-prisen i den konkrete sammenhæng er relevant og retvisende.

Hvis fra-prisen kun gælder for et enkelt af de markedsførte produkter, men prisen for de øvrige er højere, vil fra-prisen imidlertid ikke være repræsentativ og relevant, men vildledende, og kan derfor ikke anvendes som prisoplysning.

Teleudbyderen ændrede sin markedsføring, og Forbrugerombudsmanden afsluttede sagen med at indskærpe reglerne i markedsføringslovens § 5, stk. 1 og 2, sammenholdt med § 8, over for virksomheden.