Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/16664

Lovgivning

  • 3

Erhvervsdrivende betalte bøde for vildledende konkurrence på nettet

Det skal stå klart og tydeligt, hvis deltagelse i en konkurrence betyder tilmelding til et løbende betalingsabonnement.

I perioden fra oktober 2012 til og med januar 2013 havde en erhvervsdrivende haft tre forskellige konkurrencer på nettet med henblik på salg af løbende betalingsmedlemskaber til sin hjemmeside.
Konkurrencerne blev udbudt med overskriften ”Se straks om du vinder 1.000 kr.” eller ”Vind 5.000 kr. til julegaver” og bestod i, at forbrugeren skulle besvare nogle spørgsmål. Alle deltagere blev lovet en nærmere angiven gave samt 14 dages medlemskab af den erhvervsdrivendes hjemmeside mod betaling af 1 kr.

Oplysningen om, at betalingen af 1 kr. medførte, at der efter 14 dage ville blive hævet 237 kr. pr. måned på forbrugerens kreditkort for et løbende abonnement, blev imidlertid kun givet nederst på kampagnesiden med langt mindre synlig skrift og efter en række mindre væsentlige oplysninger.
Det betød efter Forbrugeombudsmandens opfattelse, at markedsføringen blev vildledende.

Det forhold, at der sidst i kampagnen, hvor kreditkortoplysningerne skulle indtastes, blev oplyst om, at der automatisk ville blive hævet 237 kr. pr. måned efter prøveperiodens udløb, ændrede ikke herpå.

Overtrædelsen af vildledningsforbuddet i markedsføringslovens § 3 var således efter Forbrugerombudsmandens opfattelse allerede sket på kampagnens første side, hvor den skjulte oplysning om abonnementet medførte en risiko for, at forbrugerne på et forkert grundlag besluttede at deltage i konkurrencen og få en gave mod betaling af 1. kr.

Efter at være politianmeldt af Forbrugerombudsmanden valgte den erhvervsdrivende at betale 190.000 kr. i bøde svarende til den indvundne fortjeneste.