Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/11308

Lovgivning

  • 5

Energivirksomhed vildledte forbrugerne i forbindelse med telefonsalg

Forbrugerombudsmanden vurderede, at en energivirksomhed havde vildledt forbrugere i forbindelse med opsøgende telefonsalg

Forbrugerombudsmanden modtog en række klager fra forbrugere over energivirksomhedens telefonsalg.

Klagerne handlede navnlig om, at energivirksomheden gennem vildledende oplysninger enten indgik eller forsøgte at indgå aftaler med forbrugerne. Energivirksomheden udgav sig bl.a. for at ringe fra et andet selskab og sendte velkomstmails, når forbrugerne blot havde bedt om yderligere oplysninger, og at der i øvrigt var indgået aftale med forbrugerne uden disses accept.

Forbrugerombudsmanden konstaterede, at energivirksomheden havde vildledt forbrugere i strid med markedsføringslovens § 3, stk. 1 (nu § 5), i forbindelse med deres telefonsalg og handlet i strid med god markedsføringsskik ved at sende en velkomstmail, når forbrugerne blot bad om yderligere oplysninger.

Forbrugerombudsmanden indskærpede reglerne over for energivirksomheden.