Sag


18/05105

  • 6

Avis udelod oplysning om automatisk forlængelse af abonnement

Det fremgik ikke af markedsføringen af et avisabonnement, at der var tale om et løbende abonnement, der automatisk blev forlænget ved forbrugerens passivitet. Derfor var markedsføringen vildledende.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage over, at en avis markedsførte et prøveabonnement på avisen uden at oplyse, at der var tale om et løbende abonnement.

Forbrugerombudsmanden udtalte:

  • At oplysningen om, at et abonnement løber videre ved forbrugerens passivitet er en væsentlig oplysning, der ikke på noget tidspunkt i markedsføringen må udelades, skjules, fremstå uklar eller præsenteres på en uhensigtsmæssig måde,
  • at oplysningen herom derfor skal fremgå ved enhver præsentation af tilbuddet, herunder på første skærmbillede, hvor markedsføringen vises, og
  • at udtryk som ”prøv” eller ”prøv abonnement” i markedsføringen signalerer, at forbrugeren får mulighed for at vurdere produktet i en tidsbegrænset periode, hvorefter forbrugeren - uden at blive bundet ved sin passivitet - selv skal tage stilling til, om pågældende vil indgå en løbende aftale.

Da det ikke fremgik af avisens markedsføring, at avisabonnementet var et løbende abonnement, der automatisk blev forlænget ved forbrugerens passivitet, var markedsføringen vildledende.

Efter Forbrugerombudsmandens henvendelse rettede avisen sin markedsføring ind.