Afgørelse

Sagsnummer
20/00718

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 3, stk. 1

Overtrædelse af god markedsføringsskik ved at sælge målrettet markedsføring af lån til spilinteresserede

Socialt medies salg af annonceplads til kreditgivere, der ønskede annoncerne målrettet spilinteresserede forbrugere, var i strid med god markedsføringsskik.

Socialt medies annoncesystem gav kreditgivere, kreditformidlere og andre, der låner penge til forbrugere, mulighed for mod betaling at få målrettet annoncer for lån til forbrugere, som havde vist interesse for ”online gambling”, ”action games”, ”browser games”, ”first-person shooter games”, ”online games” eller ”online poker” ved for eksempel at have syntes godt om spillesider på det sociale medies eller ved at have klikket på annoncer for spil (såkaldt ”targeted advertising”).

Forbrugerombudsmanden vurderede, at annoncesystemet var i strid med god markedsføringsskik og anmodede det sociale medie om at fjerne muligheden for at målrette markedsføring af lån til forbrugere, som havde vist interesse for spil. Forbrugerombudsmanden understregede, at det ikke vil være nok, at det sociale medie bad annoncører erklære, at de ville afstå fra denne form for markedsføring. Det sociale medie skulle slet ikke tilbyde målrettet markedsføring af lån til spilinteresserede forbrugere.

I sin vurdering lagde Forbrugerombudsmanden vægt på, at det fremgår af lovbemærkningerne til markedsføringslovens § 3, at bestemmelsen forbyder handelspraksis, der strider mod social ansvarlighed og almene samfundshensyn. Forbrugerombudsmanden bemærkede, at ludomani og overgældsætning af forbrugere, herunder optagelse af lån til hasardspil, udgør sociale og samfundsmæssige problemer i Danmark, og at det er udnyttende og uetisk at bidrage til disse problemer ved at medvirke til markedsføring af lån specifikt til forbrugersegmenter, der må antages at have en overvægt af forbrugere med ringe økonomi og/eller et overforbrug af hasardspil, herunder eventuelt folk der lider af ludomani.

Det sociale medie tilkendegav over for Forbrugerombudsmanden, at det ville fjerne muligheden for, at annoncører kan målrette deres låneannoncer til forbrugere, der har vist interesse for spil.