Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/02645

Lovgivning

  • 1

Konkurrence om at holde sig vågen i længst tid var i strid med god markedsføringsskik

En energidrikproducent afholdt en konkurrence, hvor det gjaldt om at holde sig vågen længst muligt. Forbrugerombudsmanden fandt at den erhvervsdrivende havde overtrådt reglerne for god markedsføringsskik, da konkurrencen potentielt var sundhedsskadelig for deltagerne.

Konceptet for konkurrencen var, at den deltager, som kunne holde sig vågen i længst tid, vandt en rejse til New York. Konkurrence blev afholdt som led i markedsføringen af en energidrik.

I betingelserne for konkurrencen stod der blandt andet, at ”… al deltagelse sker på eget ansvar”, og at deltagerne skulle være fyldt 18 år for at deltage i konkurrencen.

I første del af konkurrencen skulle deltagerne holde sig vågne i mindst 48 timer for at kvalificere sig til finalen. Der var ingen opsyn med deltagerne, men hvert 10. minut skulle de tjekke ind via net eller mobiltelefon.

Finalen foregik i et lokale i København, hvor deltagerne blev indlogeret. Vinderen var den deltager, som kunne holde sig vågen i længst tid. Der var ikke fastsat en øvre grænse for, hvor længe deltagerne måtte holde sig vågne, og der var ingen læge til stede i lokalet, der kunne gribe ind. Vinderen holdt sig vågen i 68 timer.

I forbindelse med Forbrugerombudsmandens sagsbehandling blev der indhentet udtalelser fra Sundhedsstyrelsen angående, hvilke risici der er forbundet med at deltage i en sådan konkurrence.

På baggrund af Sundhedsstyrelsens udtalelser var det Forbrugerombudsmanden vurdering, at konkurrencen var i strid med god markedsføringsskik, fordi det potentielt var sundhedsfarligt at deltage.

Forbrugerombudsmanden lagde bl.a. lagt vægt på, at der ikke var opsyn med deltagerne i de 48 timer, de skulle holde sig vågen for at kvalificere sig til finalen, og at der ikke i finalen var nogen øvre grænse for, hvor længe man skulle holde sig vågen.

Det var endvidere en skærpende omstændighed, at konkurrencen var en kampagne for en energidrik. Kombinationen af søvnløshed og indtagelse af koffein kan øge de sundhedsskadelige effekter. Hertil kommer, at konkurrencen kunne inspirere andre til at holde sig søvnløse eventuelt kombineret med indtagelse af energidrikken.

Endelig anså Forbrugerombudsmanden det som en skærpende omstændighed, at konkurrencen også appellerede til unge under 18 år, idet energidrikken lovligt kan sælges til unge under 18 år.

Da konkurrencen var afsluttet, da Forbrugerombudsmanden behandlede sagen, afsluttede Forbrugerombudsmanden sagen med at udtale kritik af konkurrencen. Såfremt producenten gentager lignende konkurrencer, der kan virke sundhedsfarlige, vil Forbrugerombudsmanden dog foretage retslige skridt.