Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
2005-1110/5-227

Lovgivning

  • 1
  • Betalingsmiddelloven - ophævet

Uanmodet fremsendelse af overtakseret SMS, som kostede 2,50 kr.

Uanmodet fremsendelse af overtakseret SMS, som kostede 2,50 kr.

Et amerikanske selskab sendte i foråret en række uventede SMS-beskeder til danske mobilkunder. Hver besked kostede 2,50 kr., og blev opkrævet forbrugerne af deres mobilselskab. Selskabet benyttede en adgang til det danske marked, som man havde fået via en dansk indholdsudbyder, som havde retten til et bestemt kortnummer/applikationskode.

Forbrugerombudsmanden foretog ikke en nærmere undersøgelse af selskabets virksomhed og lovligheden heraf, men fandt umiddelbart på baggrund af de oplysninger som forelå, at flere danske love, herunder markedsføringsloven, persondataloven og aftaleloven, kunne være overtrådt i forhold til danske forbrugere.

Det som primært interesserede Forbrugerombudsmanden var det forhold, at teleselskaberne opkrævede deres kunder betaling for tjenester på et – tilsyneladende – forkert grundlag.

Branchen erkendte på Forbrugerombudsmandens forespørgsel sit ansvar som udsteder efter betalingsmiddelloven, og alle danske forbrugere, som havde benyttet tjenesten, fik tilbagebetalt al tillægstaksering (uanset om de havde kontaktet deres teleselskab eller ej). Den danske indholdsudbyder, som havde givet selskabet adgang til det danske marked, lukkede for tjenesten, da man blev klar over problemerne.

Telebranchen har i lyset af denne sag etableret et formaliseret branchetilsyn med det mobile indholdsmarked. Tilsynet skal sikre en hurtig reaktion, når det konstateres, at en indholdsudbyder bryder brancheaftalen eller lovgivningen.

Forbrugerombudsmanden har hilst dette initiativ velkomment, men har samtidig understreget, at det er vigtigt, at branchen ved sit tilsyn prioriterer det forebyggende tilsyn med indholdsudbyderne, at der reageres hurtigt og effektivt, når der konstateres uregelmæssigheder, at der er en hurtig og seriøs behandling af kundehenvendelser/klager, og at der er let information om klagemuligheder, herunder om mulighederne for at få oplysninger om indholdsudbyderne. (2005-1110/5-227)

Læs nærmere om sagen:

  • Forbrugerombudsmandens brev af 11. august 2005 til Telekommunikationsindustrien i Danmark
  • Brev fra Telekommunikationsindustrien i Danmark af 1. september 2005 til Forbrugerombudsmanden
  • Forbrugerombudsmandens brev af 20. september 2005 til Telekommunikationsindustrien i Danmark