Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/10097

Lovgivning

  • 3

Manglende prisoplysninger om en sms til konkurrencedeltagelse medførte tilbagebetaling

En konkurrence på Facebook indeholdt ikke oplysninger om, at den sms, der skulle sendes for at deltage i konkurrencen, kostede 100 kr. Klageren blev efter Forbrugerombudsmandens henvendelse krediteret beløbet af sit teleselskab.

Efter at have vurderet de oplysninger, som deltagerne fik forud for konkurrencen, fandt Forbrugerombudsmanden, at prisinformationen for tjenesten ikke var tilstrækkelig, idet det ikke fremgik, at SMS’en til konkurrencedeltagelsen kostede 100 kr.

De enkelte teleselskaber har forpligtet sig over for Forbrugerombudsmanden til at behandle klager over indholdstakserede sms’er, og Forbrugerombudsmanden rettede derfor henvendelse til klagerens teleselskab.

Teleselskabet kunne efterfølgende oplyse, at de var enige i Forbrugerombudsmandens vurdering af tjenesten, og klageren blev derfor krediteret de 100 kr. Ligeledes stillede teleselskabet krav til konkurrenceudbyderen om, at tjenesten blev bragt i overensstemmelse med loven og ”Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester”.