Afgørelse

Sagsnummer
18/19255

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende

Virksomhed modtog indskærpelse af reglerne om uanmodede henvendelser efter at have sendt indsigtsanmodninger, som indeholdt markedsføring

Det var i strid med spamforbuddet, at en erhvervsdrivende på vegne af sine brugere sendte indsigtsanmodninger til andre virksomheder, som indeholdt markedsføring af den pågældende virksomhed. Herudover rejste virksomhedens markedsføring spørgsmål om overtrædelse af god markedsføringsskik.

Forbrugerombudsmanden har modtaget klager over en virksomhed, som på vegne af sine brugere havde sendt anmodninger om indsigt efter databeskyttelsesforordningen til danske virksomheder. Klagerne oplyste, at indsigtsanmodningen indeholdt markedsføring af den pågældende virksomhed.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at virksomheden havde overtrådt spamforbuddet i markedsføringslovens § 10, da virksomheden ikke kunne dokumentere, at de virksomheder, som havde modtaget indsigtsanmodninger, havde givet samtykke til at modtage markedsføring fra virksomheden.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse rejste sagen også spørgsmål om overtrædelse af god markedsføringsskik, da det ikke tydeligt fremgik af virksomhedens hjemmeside, at virksomheden havde et kommercielt formål. Herudover fremgik det på hjemmesiden, at forbrugerne havde krav på at modtage svar på indsigtsanmodningerne inden for 30 dage, uden at det fremgik, at dette alene gjorde sig gældende, hvis virksomheden, som modtog anmodningen om indsigt, havde de nødvendige oplysninger om forbrugeren til at besvare indsigtsanmodningen.

Den erhvervsdrivende valgte på baggrund af Forbrugerombudsmandens henvendelse at ændre ordlyden af indsigtsanmodningen og tilrette sin markedsføring på hjemmesiden. Sagen blev derfor afsluttet med, at Forbrugerombudsmanden indskærpede reglerne om uanmodede henvendelser i markedsføringsloven over for virksomheden.