Afgørelse

Sagsnummer
18/04886-24

Lovgivning

  • 10

Virksomhed idømt bøde på 34.700 kr. for spam

En virksomhed blev i byretten idømt en bøde på 34.700 kr. for at have sendt 347 spammails.

Virksomheden havde sendt markedsføringsmateriale til forbrugere uden at kunne dokumentere, at forbrugerne havde givet samtykke dertil.

Efter markedsføringslovens § 10, stk. 1, må en virksomhed ikke kontakte nogen ved brug af elektronisk post (fx mail eller SMS), medmindre den pågældende har givet sit forudgående samtykke hertil.

Byretten idømte virksomheden en bøde på 34.700 kroner for overtrædelse af markedsføringsloven. Virksomheden blev dømt for at have sendt 347 e-mails til 74 forbrugere uden deres samtykke.