Afgørelse

Sagsnummer
18/05068

Lovgivning

  • 5

Vildledende at bruge betegnelsen ”fødselsdagsgave”

Det var vildledende, at en teleudbyder anvendte betegnelsen ”fødselsdagsgave” om en ydelse, der alene kunne erhverves, hvis forbrugeren gav samtykke til at modtage markedsføring fra teleudbyderen.

En teleudbyder sendte i anledning af sin fødselsdag mails ud til kunder, hvor de tilbød en ”fødselsdagsgave” indeholdende fri adgang til en steamingtjeneste i 3 måneder.

Når kunden klikkede på et link i mailen for at aktivere ”fødselsdagsgaven” viste det sig, at udnyttelse af gaven var betinget af, at kunden gav samtykke til at modtage markedsføring pr. mails, sms-beskeder, brev og telefon fra teleudbyderen.

Forbrugerombudsmanden meddelte teleudbyderen, at det er vildledende at markedsføre en ydelse som vederlagsfri for kunderne, fx i form af en gave, hvis udnyttelse af gaven er betinget af, at kunderne erlægger en modydelse, som har en økonomisk værdi. Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at et samtykke til at modtage markedsføring i form af telefoniske og elektroniske henvendelser har en økonomisk værdi.

På den baggrund vurderende Forbrugerombudsmanden, at teleudbyderens markedsføring af en ”fødselsdagsgave” var vildledende i strid med markedsføringslovens § 5, jf. § 8.  

Forbrugerombudsmanden afsluttede sagen med at indskærpe reglerne over for teleudbyderen.