Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1159/5-93

Lovgivning

  • 1
  • 6
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet
  • 6 8

Samtykke til at ringe forbrugere op skal være klart

Deltag i en konkurrence ved at være med til at lægge et puslespil i din lokale sparekasse, og giv samtidig samtykke til at blive ringet op af sparekassen, der vil invitere dig til et møde. Forbrugerombudsmanden meddelte sparekassen, at det skal være klart for forbrugeren, at der gives samtykke til at blive ringet op.

Sådan lød tilbuddet til borgerne i Sønderborg, som fik en puslespilsbrik tilsendt med opfordring om at være med i en konkurrence. Deltagelse i konkurrencen var kombineret med et forudafkrydset samtykke til at blive kontaktet telefonisk af sparekassen.

Forbrugerombudsmanden tog sagen op efter at have fået en klage fra en forbruger, der ville vide, om sådan en fremgangsmåde er lovlig.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at det ikke i sig selv er ulovligt at kombinere deltagelse i en konkurrence med indhentelse af samtykke. Dette følger af retspraksis på området. Det er dog en betingelse, at det er klart for forbrugeren, at der samtidig gives samtykke til at blive kontaktet med henblik på afsætning af varer eller tjenesteydelser.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var sparekassens samtykke ikke tilstrækkeligt klart. Det var afkrydset på forhånd og placeret nederst på puslespilsbrikken. Derfor vil det være ulovligt at bruge samtykket til at ringe forbrugere op.

Sparekassen har meddelt Forbrugerombudsmanden, at den ikke vil bruge de samtykkeerklæringer, som den har fået via konkurrencen. I stedet vil sparekassen skrive ud til alle deltagerne i konkurrencen og oplyse om, at de selv må kontakte sparekassen, hvis de vil ringes op. Sparekassen lovede samtidig at tjekke ”Robinsonlisten” og kontrollere, at de ikke sender breve til forbrugere, som har frabedt sig at få markedsføringsmateriale tilsendt pr. brev.  

Efter forbrugeraftalelovens § 6 må erhvervsdrivende ikke rette personlig eller telefonisk henvendelse til en forbruger uden forudgående anmodning, medmindre der er tale om bestilling af bøger, avisabonnementer og lign. Overtrædelse af forbrugeraftaleloven indebærer en overtrædelse af markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik. Efter § 16 i markedsføringsloven skal Forbrugerombudsmanden ved forhandling søge at påvirke de erhvervsdrivende til at handle i overensstemmelse med principperne for god markedsføringsskik og til at overholde loven i øvrigt.