Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/08448

Lovgivning

  • 6

Udsendelse af mail med link til gratis billeder fra motionsløb var ikke lovligt

En sportsfotograf kunne ikke lovligt sende uanmodede e-mails til deltagerne i et motionsløb med link til gratis billeder fra løbet, da e-mailen måtte anses for at være markedsføring af fotografens virksomhed. Betegnelsen ”gratis” eller ”0 kr.” kunne heller ikke lovligt anvendes, når deltagerne skulle give samtykke til markedsføring for at modtage billederne.