Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
14/03539

Lovgivning

  • 6

Udsendelse af mail om muligheden for at genoptage en påbegyndt bestilling kræver forudgående samtykke

Forbrugerombudsmanden meddelte en virksomhed inden for digital markedsføring, at det vil være i strid med spamforbuddet i markedsføringslovens § 6, stk. 1, at indføre en såkaldt ”tabt kurv funktionalitet”, hvor der uanmodet sendes en mail til en kunde, der har opstartet - men ikke gennemført - en bestilling i et netbutik med oplysning om, at bestillingen kan genoptages.

En virksomhed inden for digital markedsføring bad Forbrugerombudsmanden tage stilling til lovligheden af en ”tabt kurv funktionalitet”, som virksomheden ønskede at tilbyde netbutikker mv. Virksomheden oplyste, at der som led i funktionaliteten ville blive udsendt en mail til en kunde, der havde opstartet en bestilling af varer, men hvor købet af forskellige årsager ikke var blevet færdiggjort, fx pga. uventede gæster, et telefonopkald mv. I mailen ville kunden blive gjort opmærksom på, at bestillingen kunne genoptages, hvis det ønskes.

Forbrugerombudsmanden meddelte virksomheden, at udsendelse af en mail som led i en ”tabt-kurv-funktionalitet” vil være omfattet af markedsføringslovens § 6, stk. 1, idet henvendelsen må anses for afsendt med henblik på afsætnings af varer eller tjenesteydelser mv. Sådanne henvendelser kan derfor alene udsendes, hvis der er indhentet et forudgående samtykke hertil fra modtageren.