Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
14/09592

Lovgivning

  • 6

SMS-varslingssystem med varsling af el-afbrydelser

Et elselskabs iværksættelse af et sms-varslingssystem til at varsle kunder om planlagte og pludselige el-afbrydelser fandtes ikke omfattet af forbuddet i markedsføringslovens § 6

Et elselskab rettede henvendelse til Forbrugerombudsmanden i forbindelse med, at selskabet ville iværksætte et SMS-varslingssystem. Varslingssystemet ville gøre selskabet i stand til at varsle kunder om planlagte el-afbrydelser og informere om pludselige el-afbrydelser.

Formålet med henvendelserne er at sikre kunden driftsinformation, så kunden kan træffe de nødvendige forholdsregler ved el-afbrydelse. SMS-beskederne vil alene blive sendt ud til de berørte kunder. SMS-beskederne vil endvidere kunne afmeldes gebyrfrit via selskabet hjemmeside, og dette vil fremgå af alle sms-beskederne. SMS-beskederne vil alene indeholde kortfattede driftsmeddelelser. Den erhvervsdrivende fremviste konkrete eksempler på indholdet af en SMS, som indeholdt en oplysning om strømafbrydelse, en henvisning til hvor kunden kunne følge status på sagen og en henvisning til, hvordan SMS-beskederne kunne afmeldes.

Forbrugerombudsmanden udtalte i den forbindelse, at henvendelser der er nødvendig for at opfylde forpligtelser i henhold til en allerede indgået aftale eller har form af praktiske servicemeddelelser uden reklame for den erhvervsdrivende, vil normalt ikke blive anset for meddelelser omfattet af markedsføringslovens § 6, stk. 1.

På det foreliggende grundlag anså Forbrugerombudsmanden SMS-beskederne i varslingssystemet som rene servicemeddelelser, og derfor ikke omfattet af forbuddet i § 6, stk. 1.