Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/06107

Lovgivning

  • 6

Rene servicemeddelelser via e-mail ikke anset for spam

Ikke ulovligt at sende e-mails uanmodet, hvis indholdet er af ren servicemæssig karakter og dermed uden salg for øje, og indholdet relaterer sig til et køb, som tidligere er foretaget hos den erhvervsdrivende, som er afsender af e-mailen.

En erhvervsdrivende, som var arrangør af en koncert, bad Forbrugerombudsmanden tage stilling til, om det vil være lovligt at sende en e-mail til billetholdere til koncerten, uden at disse havde anmodet om det, hvis e-mailen blot indeholdt oplysninger af rent informativ karakter om arrangementet, eksempelvis programtider og transportmuligheder.

Forbrugerombudsmanden oplyste, at en e-mail som den omhandlede, der kun sendes til de personer, som har købt billet til det pågældende arrangement, og som kun indeholder faktuelle informationer vedrørende det forestående arrangement, ikke vil være omfattet af spamforbuddet i markedsføringslovens § 6, stk. 1, da e-mailen ikke kan anses for at have et afsætningsformål.

Forbrugerombudsmanden vurderede på det foreliggende grundlag, at den erhvervsdrivende lovligt kunne sende en e-mail med det pågældende indhold til de personer, som havde købt en billet.