Afgørelse

Sagsnummer
19/11607

Lovgivning

  • 10
  • Markedsføringsloven 2017 - gældende

Orientering om konkurrence omfattet af spamforbuddet

En betalingstjeneste ønskede at orientere brugere om en konkurrence, afholdt af tjenesten, hvor brugerne kunne vinde, hvis de brugte tjenesten. Forbrugerombudsmanden vurderede, at orienteringen ville blive sendt henblik på markedsføring og derfor var omfattet af spamforbuddet.

En betalingstjenesteudbyder ønskede at sende en orientering via elektronisk post om en konkurrence, hvor brugerne ville få mulighed for vinde deres købsbeløb tilbage, hvis de brugte tjenesten i fysiske butikker. Udbyderen anmodede derfor om Forbrugerombudsmandens vurdering af, om orienteringen ville være sendt med henblik på markedsføring og derfor omfattet af spamforbuddet.

Tjenesten var gratis for brugerne at anvende, men de fysiske butikker skulle betale et beløb pr. transaktion.

Forbrugerombudsmanden antog, at henvendelsen bl.a. ville blive sendt med henblik på at øge brugernes brug af betalingstjenesten i fysiske butikker. Forbrugerombudsmanden var derfor mest tilbøjelig til at mene, at henvendelsen ville være sendt med henblik på direkte markedsføring og derfor omfattet af spamforbuddet.

Markedsføringslovens § 10, stk. 1

En virksomhed må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, fx mail eller sms, med henblik på direkte markedsføring, medmindre modtageren har givet et forudgående samtykke til henvendelsen.

Spamforbuddet omfatter enhver form for markedsføring, herunder imagemarkedsføring. Det betyder, at ikke blot markedsføring, men også henvendelser med omtale af virksomheden eller virksomheden produkter som udgangspunkt er markedsføring.

Hvis en henvendelse er en servicemeddelelse, er det derimod ikke markedsføring omfattet af spamforbuddet. Servicemeddelelser er navnlig relevante i løbende kundeforhold.