Afgørelse

Sagsnummer
19/11607

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 10

Notifikationsmarkør var ikke i sig selv elektronisk post

En app-udbyder ønskede at tilføje en notifikationsmarkør i deres app. Markøren ville vise, hvor der var sket ændringer i appen. Forbrugerombudsmanden vurderede, at notifikationsmarkøren ikke i sig selv var elektronisk post. Markøren var derfor ikke omfattet af spamforbuddet.

En app-udbyder anmodede om Forbrugerombudsmandens vurdering af, om de måtte tilføje en notifikationsmarkør i deres app. Markøren ville være en rød prik placeret på appens forside, som ville vises på det menupunkt, hvor der var sket en ændring i appen. Markøren ville vises til alle brugere og kun blive vist inde i appen.

Hvis brugeren ikke trykkede på markøren, ville den forsvinde ved næste opdatering af appen eller efter en forudindstillet tidsperiode.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at notifikationsmarkøren ikke i sig selv ville være elektronisk post, men en funktion, da markøren ikke i sig selv ville være en besked. Notifikationsmarkøren var derfor ikke omfattet af spamforbuddet.

Notifikationsmarkøren kunne dog henvise til en side, hvor der var elektronisk post omfattet af spamforbuddet.

Markedsføringslovens § 10, stk. 1

En virksomhed må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, fx mail eller sms, med henblik på direkte markedsføring, medmindre modtageren har givet et forudgående samtykke til henvendelsen.

Elektronisk post er enhver meddelelse i form af tekst, stemmegengivelse, lyd eller billede, som sendes via et offentligt kommunikationsnet, og som kan lagres på nettet eller på modtagerens terminaludstyr, indtil meddelelsen hentes af modtageren.