Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
16/06617

Lovgivning

  • 6

Markedsføring af egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser pr. mail

Når en kunde har købt en bil hos en bilforhandler, kan bilforhandleren, hvis flere betingelser er opfyldt, markedsføre ”egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser” over for kunden pr. mail. ”Egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser” er eksempelvis reparationer, som bilforhandleren selv udfører, mens et nyhedsbrev om bilbranchen ikke er det.

En brancheforening bad Forbrugerombudsmanden tage stilling til, om en række eksempler på mails fra en bilforhandler indeholdende markedsføring lovligt kan sendes til kunder, der tidligere havde købt en bil hos bilforhandleren.

Forbrugerombudsmanden oplyste, at det som udgangspunkt er ulovligt at sende mails med markedsføring til tidligere kunder, medmindre kunden har givet sit samtykke til det.

Efter reglerne i markedsføringslovens § 6, stk. 2, er det dog tilladt at markedsføre ”egne og tilsvarende produkter” pr. mail til en tidligere kunde, selvom kunden ikke har givet sit samtykke, hvis en række betingelser er opfyldt.

For det første skal kunden have oplyst sin mailadresse i forbindelse med et køb. Dernæst skal kunden ved afgivelsen af mailen oplyses om, at mailadressen vil blive brugt til at sende markedsføring med ”egne tilsvarende produkter og tjenesteydelser”, og endelig skal kunden både ved afgivelsen af mailadressen og efterfølgende have mulighed for at frabede sig det.

”Egne produkter eller tjenesteydelser” betyder, at den erhvervsdrivende alene må markedsføre produkter og tjenesteydelser, som den erhvervsdrivende selv tilbyder/udbyder. Det vil derfor ikke være lovligt, hvis en erhvervsdrivende markedsfører et produkt eller en tjenesteydelse, der udbydes af en tredjepart, selvom den erhvervsdrivende har indgået en samarbejdsaftale med tredjeparten.

Dernæst skal der være tale om ”tilsvarende produkter eller tjenesteydelser”. Tilsvarende produkter eller tjenesteydelser skal ikke nødvendigvis forstås som fuldstændig identiske produkter eller tjenesteydelser, men derimod tilsvarende vare- og tjenesteydelsesgrupper.

Forbrugerombudsmanden meddelte brancheforeningen, at service og reparation af bilen, hvis det foretages af bilforhandleren selv, vil være omfattet af bilforhandlerens ”egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser”, jf. markedsføringslovens § 6, stk. 2.

Derimod vil syn af bilen, orientering om forhandlerens afdeling i Flensborg og et nyhedsbrev om bilbranchen/ny lovgivning ikke være omfattet af bilforhandlerens ”egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser”, jf. markedsføringslovens § 6, stk. 2.